Tvorivo s galériou🎨_Hry v prírode

Tvorivo s galériou🎨_Hry v prírode

 / 

Predstavujeme Vám sériu krátkych jednoduchých aktivít, ktorými si môžete spestriť čas vo voľnej prírode. Pozorovaním a skúmaním neživých prírodnín a živých organizmov sa nielen zahráme, ale tiež naučíme vnímať viac prostredie okolo nás.

 

V PRÍRODE…1

Vyjdite von do prírody. Poobzerajte sa okolo seba. Vyberte si jednu prírodninu (kamienky, kvietky, konáriky, lístky, tráva a pod.) a nájdite z nej čo najviac kúskov. Pozorujte ako sa odlišujú tvarom, farebnosťou, veľkosťou či váhou. Následne sa ich pomaly a dôsledne pokúste čo najviac jeden na druhý navrstviť napríklad do tvaru pyramídy. Uvažujte, ktorý z kúskov bude uložený v spodnej časti, a ktorý na vrchu a prečo.

 

V PRÍRODE…2

Pozorne si poprezerajte obrázok. Jedna z prírodnín je iná ako ostatné. Pokúste sa zistiť ktorá a prečo.
Na prechádzke prírodou nazbierajte rôzne prírodné materiály a pokúste sa aj vy vytvoriť hádanku k prírodnine, ktorá sa bude odlišovať od ostatných svojím vzhľadom alebo vlastnosťami. 🌱 🌿🍁
Budeme veľmi radi, keď nám pošlete správnu odpoveď i svoje vlastné nápady a inšpirujete tak aj ostatných.

 

V PRÍRODE…3

Dnes budeme pozorovať v prírode RYTMUS, teda pravidelné a nepravidelné opakovanie tých istých javov a vecí v určitom čase a priestore. Rytmus nás sprevádza všade vôkol nás. Stačí sa započúvať do tlkotu nášho srdca, zvuku kvapiek dopadajúcich na vodnú hladinu, zapozerať sa na steblá pšenice pravidelne vyrastajúcich na poli či nepravidelne sa pretínajúcich konárov stromov.

Vyjdite von do prírody. Rozhliadnite sa nahor, nadol, doprava, doľava. Vnímajte a pozorujte prostredie okolo Vás a pokúste sa nájsť pravidelne alebo nepravidelne sa opakujúce predmety alebo javy. Rytmus môžete nájsť tiež vo farebnosti alebo veľkostiach prírodnín, ich usporiadaní (zvislo, vodorovne), objaviť zrakom alebo započuť sluchom.

Budeme veľmi radi, keď nám svoje výtvory pošlete a inšpirujete aj ostatných.