Tvorivo s galériou🎨_Hry v prírode

Tvorivo s galériou🎨_Hry v prírode

Verejnosť  / 

Predstavujeme Vám sériu krátkych jednoduchých aktivít, ktorými si môžete spestriť čas vo voľnej prírode. Pozorovaním a skúmaním neživých prírodnín a živých organizmov sa nielen zahráme, ale tiež naučíme vnímať viac prostredie okolo nás.

 

V PRÍRODE…1

Vyjdite von do prírody. Poobzerajte sa okolo seba. Vyberte si jednu prírodninu (kamienky, kvietky, konáriky, lístky, tráva a pod.) a nájdite z nej čo najviac kúskov. Pozorujte ako sa odlišujú tvarom, farebnosťou, veľkosťou či váhou. Následne sa ich pomaly a dôsledne pokúste čo najviac jeden na druhý navrstviť napríklad do tvaru pyramídy. Uvažujte, ktorý z kúskov bude uložený v spodnej časti, a ktorý na vrchu a prečo.

 

V PRÍRODE…2

Pozorne si poprezerajte obrázok. Jedna z prírodnín je iná ako ostatné. Pokúste sa zistiť ktorá a prečo.
Na prechádzke prírodou nazbierajte rôzne prírodné materiály a pokúste sa aj vy vytvoriť hádanku k prírodnine, ktorá sa bude odlišovať od ostatných svojím vzhľadom alebo vlastnosťami. 🌱 🌿🍁
Budeme veľmi radi, keď nám pošlete správnu odpoveď i svoje vlastné nápady a inšpirujete tak aj ostatných.