REŠTAURUJEME, DIGITALIZUJEME, SKÚMAME! Stála expozícia D. Skuteckého zatvorená do marca 2019

Stála expozícia Dominika Skuteckého bude dočasne zatvorená z dôvodu reštaurovania, digitalizovania a skúmania umelcových malieb zo zbierky Stredoslovenskej galérie a Slovenskej národnej galérie. Na otvorenie a postupné odhaľovanie zreštaurovaných malieb a ich analýz sa môžete tešiť už od marca 2019!

Ako prvé odhalíme najznámejšie dielo Trh v Banskej Bystrici. Obraz Vám predstavíme v zreštaurovanej podobe a priblížime jeho pútavý príbeh, históriu vzniku a migráciu v zbierkach, ako aj interpretáciu a identifikáciu ústredných postáv námetu maľby.   

Na projekte reštaurovania a výskumu malieb Dominika Skuteckého spolupracuje Stredoslovenská galéria so Slovenskou národnou galériou, reštaurátorom Mgr. art. Miroslavom Slúkom, chemičkou Ing. Stanislavou Trginovou a kurátorkou zbierky umenia 19. storočia SNG Mgr. Katarínou Beňovou, PhD.

Reštaurovanie a výskum z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Diela reštaurujeme aj vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja.

Projekt je súčasťou prípravy novej reinštalácie Vily a stálej expozície Dominika Skuteckého /Skutezky/.

Katarína Baraníková

Špeciálna ponuka: Zároveň Vám ponúkame reprodukciu obrazu Trh v Banskej Bystrici za zvýhodnenú polovičnú cenu 35 Eur. Reprodukciu si môžete zakúpiť v hlavnej budove Stredoslovenskej galérie na Dolnej ul. 8 v Banskej Bystrici, 048/470 16 16, [email protected], [email protected].