3. medzinárodné súťažné bienále LOGO 2012

Bienálna prehliadka LOGO je ojedinelým podujatím v oblasti grafického dizajnu na Slovensku. Jej prvý ročník sa úspešne konal už v roku 2008 na pôde Stredoslovenskej galérie. Prehliadka s podobným špecializovaným zameraním na našom území dlhodobo absentuje a preto sa jej úvodné ročníky stretli s pozitívnym ohlasom najmä v odborných kruhoch. Logotyp patrí v oblasti úžitkovej […]
5. decembra 2012 – 27. januára 2013
Kurátor
Martin Úradníček

Bienálna
prehliadka LOGO je ojedinelým podujatím v oblasti grafického dizajnu na
Slovensku. Jej prvý ročník sa úspešne konal už v roku 2008 na pôde
Stredoslovenskej galérie. Prehliadka s podobným špecializovaným zameraním na
našom území dlhodobo absentuje a preto sa jej úvodné ročníky stretli s
pozitívnym ohlasom najmä v odborných kruhoch.

Logotyp
patrí v oblasti úžitkovej grafiky k tým najnáročnejším tvorivým procesom.
Prelom 20. a 21. storočia je symbolickým prelomom aj vo vnímaní značky –
logotypu. Úlohou súťaže a prehliadky je zhodnotiť kvalitatívnu úroveň logotypov
na Slovensku a porovnať tento stav s okolitými krajinami. Projekt je určený
odbornej verejnosti z oblasti grafického dizajnu, ale aj študentom umeleckých
stredných a vysokých škôl a v neposlednom rade aj bežným návštevníkom galérie
a širokej verejnosti, ktorá sa dostáva do kontaktu s užitým umením.

Na 3.
ročník bienále LOGO 2012 sa prihlásilo 56 súťažiacich zo štyroch krajín
(Slovensko, Česká republika, Poľsko a Taliansko), ktorí sa predstavia s
kolekciou 68 logotypov v hlavnej a študentskej kategórii. Je potešiteľné,
že neustále stúpa záujem o študentskú kategóriu, ktorá prvýkrát počtom diel
predstihla kategóriu skúsených profesionálov. V tomto ročníku sa budú takisto
prvýkrát prezentovať súťažné logotypy aj v aplikáciách, aby porota i
návštevníci mohli lepšie posúdiť ako sa značka uplatňuje v bežnom živote.

So svojou
tvorbou sa predstavia aj členovia medzinárodnej poroty (Ondřej Doležal z Brna,
Rostislav Illík zo Zlína, Svetlana Body Cief a Emil Drličiak z Bratislavy,
Patrik Ševčík z Banskej Bystrice), ktorí na vernisáži budú ochotne diskutovať
na tému úskalia a krásy tvorby logotypov.