Adam Šakový, Keď tieň vrhá tieň/When a shadow casts a shadow

Výstavný projekt Adama Šakového - Keď tieň vrhá tieň.
18. júna 2020 – 31. októbra 2020
Vernisáž výstavy 18. 6. 2020 o 17.00
Autor Kurátor
Michal Stolárik

Samostatná výstava Adam Šakového – Keď tieň vrhá tieň/When a shadow casts a shadow predstavuje selekciu diel z obdobia posledných dvoch rokov. Už na prvý pohľad je zrejmé, že sa výrazne posunul od predchádzajúceho cyklu, v ktorom preberal kompozície, zemitú farebnosť a formálne znaky z barokových zátiší a portrétnej tvorby 19. storočia. Ďalej už nepokračuje v skúmaní a zobrazovaní (viac, či menej živých) živočíchov a opätovne sa vzdáva využívania širokého farebného spektra. Na rozohranie aktuálnych maliarskych kompozícií na drobných až monumentálnych plátnach si vystačil s čiernobielym monochromatickým koloritom, ktorý prebral z charakteru zobrazených motívov.

Výstavný projekt prezentuje dva samostatné línie, pomocou ktorých skúma potenciál iluzívnosti a klamlivosti maľby. Zaoberá sa povahou, zobrazovacími možnosťami a materiálnymi kvalitami vybraných objektov, ktoré vkladá do vykonštruovaných fiktívnych kompozícií popierajúcich všeobecne dané istoty. Sledujeme neidentifikovateľné levitujúce predmety, rozpad fyzikálnych zákonov, nestálosť materiálnych vlastností či nenápadné iracionálne vzťahy a vágnu hranicu medzi tým, čo je realita a tým, čo ju len nápadne pripomína.

Prvá časť predstavuje romantizujúce scenérie nepoškvrnené ľudskými zásahmi. Dokonalo naklonované kmene opadaných listnatých stromov a hypnoticky temná atmosféra však signalizujú, že s obrazmi niečo nie je v poriadku. Úvahy o funkcii maľby a jej (ne)schopnosti reflektovať realitu ďalej rozvíja aj v najnovšom cykle, v ktorom programovo preberá figurálne výjavy, detaily či menej známe pohľady na vrcholné diela európskeho neskororenesančného a barokového sochárstva. K historickému materiálu pristupuje analyticky a bez emócií. Nezaujíma ho exkurz do dejín umenia, ani mytologické príbehy či ikonografia svätých. Jeho kurátorskú selekciu spája záujem o motív drapérie, extatického tela, atletického svalstva či oblých kriviek. Vyberá si vypäté a vzrušujúce situácie, ktoré kontrastujú s pokojnými až postmortálnymi motívmi. Rozdiel medzi životom a smrťou sa ešte viac zahmlieva. Výjavy vytrháva z dejinného kontextu, vďaka čomu rozširujú ideový záber o tematiku medziľudských vzťahov a nečakaného erotického napätia.

 

Michal Stolárik

 

////////

 

Vystavujúci autor: Adam Šakový

Kurátor: Michal Stolárik

Názov výstavy: Keď tieň vrhá tieň/When a shadow casts a shadow

Miesto konania: Pretórium, Nám. Štefana Moysesa 25, Banská Bystrica

Termín výstavy: 18. 6. – 31. 10. 2020

 

Pozývame!

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.

Za podporu ďakujeme reštaurácii  firmám s. r. o., a Barzzuz, s. r. o., Banskobystrickému pivovaru, a. s.

Foto: Ivana Klepáčová