ArtD. No1 Umelci s titulom artis doctor

Keď  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave pred pár rokmi zaviedla možnosť doktorandského štúdia, sprevádzala ju spočiatku nedôvera o jej opodstatnení a zmysle. Po ukončení jeho prvých absolventov sa pochybnosti pomaly vytrácali a čoraz  väčšie množstvo uchádzačov na každoročných prijímacích pohovoroch je len potvrdením jeho stabilného udomácnenia na umeleckej akademickej pôde. Práve Katedra maľby a iných médií  sa ako […]
19. septembra 2013 – 27. októbra 2013
Autor Kurátor
Beata Jablonská

Keď  Vysoká
škola výtvarných umení
v Bratislave pred pár rokmi zaviedla možnosť
doktorandského štúdia, sprevádzala ju spočiatku nedôvera o jej
opodstatnení a zmysle. Po ukončení jeho prvých absolventov sa pochybnosti
pomaly vytrácali a čoraz  väčšie
množstvo uchádzačov na každoročných
prijímacích pohovoroch je len potvrdením jeho stabilného udomácnenia na umeleckej akademickej
pôde.

Práve Katedra maľby
a iných médií  sa ako jedna
z prvých na tejto vysokej škole zapojila do doktorandského programu
a dnes už má svoju prvú desiatku absolventov s titulom ArtD. – artis
doctor. Nie je asi náhodou, že ide zväčša o tých, ktorí nielen
v akademickom prostredí, ale aj v reálnom
priestore umeleckej scény sú jej dôležitými aktérmi. Doktorandské štúdium má
svoje pravidlá, pevný harmonogram prednášok, seminárov a skúšok
a samozrejme vyžaduje sústredenie sa na umeleckú, respektíve
vedecko-výskumnú prácu. Preto sú na toto štúdium  prijímaní tí mladí umelci, ktorí už majú
pomerne jasnú predstavu o svojej umeleckej tvorbe a ich prítomnosť v doktorandskom programe
by mal mať charakter nielen umelecky „svojského“, ale aj
analytického reflektovania toho, čo súčasný svet umenia prináša.

K výstave ArtD.No1
je vydaná aj informatívna publikácia, ktorá predstaví výber nielen absolventov
doktorandského štúdia, ale aj tých, ktorých jeho ukončenie ešte len čaká.


Výstava bude otvorená
v rámci multižánrového festivalu Barbakan 2013.