HOME EDITION

Výstava Home edition prichádza s pokusom reflektovať dnešnú každodennosť, pokoj všedného života ďaleko od inštitúcií, ktorý nazývame domovom. Domov sa za posledné storočie radikálne zmenil, tak ako sa zmenil aj sociálny poriadok. Z priestoru intimity a tradičnej rodiny, ktorý je v priamom protiklade s miestom práce a inštitúciami, sa zmenil na otvorený priestor charakterizovaný rôznymi formami spolunažívania a komunikácie. […]
9. marca 2011 – 5. júna 2011
Autor Kurátor
Gabriela Kisová, Ivana Komanická

Výstava Home edition prichádza s pokusom
reflektovať dnešnú každodennosť, pokoj všedného života ďaleko od inštitúcií,
ktorý nazývame domovom. Domov sa za posledné storočie radikálne zmenil, tak ako
sa zmenil aj sociálny poriadok. Z priestoru intimity a tradičnej rodiny, ktorý
je v priamom protiklade s miestom práce a inštitúciami, sa
zmenil na otvorený priestor charakterizovaný rôznymi formami spolunažívania a
komunikácie. Mobilita a flexibilita, existenciálne nomádstvo sa mieša
s úžasnou archaickosťou a staro-novými domácimi rituálmi. Domov ako
komerčný produkt life-stylových časopisov je zároveň priestorom, kde najdlhšie
pretrvávajú zvyky a fungovanie komunity na princípe solidarity
a daru. Uvidíme, že domov je miestom, kde sa paradox archaickosti
s radikálnym rozvojom objavuje obzvlášť farbisto.

Autorky zo Slovenska a zo zahraničia prizvané
do projektu sa vo svojej tvorbe alebo vo vybraných dielach ťažiskovo venujú
problémom súkromného priestoru ako miesta intimity, miesta individuálnej
fantázie, rodinnej pohody a neustálej deľby práce, ale aj miesta izolácie
a vnútorného nepokoja. So zariaďovaním, zútulňovaním a skrášľovaním
najbližšieho prostredia súvisiace rituály sú stredobodom záujmu prác viacerých
z nich. Ich prístupy sa vyznačujú nevtieravým humorom, hravosťou, ktorej
základom je pozorovanie najbližšieho okolia, vecných úkonov, individuálnych
prejavov všedného života. Vyznačujú sa istou formou bizarnej narácie a
vizuality, ktorá korešponduje s absurditou niektorých každodenných
situácií a problémov v súkromí. Na výstave sa autorky predstavia
dielami z posledného obdobia, viaceré z nich budú slovenskej
verejnosti prezentované prvý raz. Výber sa vyznačuje mediálnou rôznorodosťou:
video, inštalácia, fotografia, maľba, kresba, objekt.

Napriek tomu, že dôraz nie je kladený na problém
gendrovej diferenciácie, výber autoriek a ich mapovanie témy automaticky
kladie otázky a ponúka interpretačné roviny súvisiace s rodovou
tematikou v súčasnom umení. Tie môžu byť nesmierne prínosné, ak prestaneme
používať modernistické meradlá, vrátane kategórie ideológie a inštitúcie.
V tomto smere môže výstava, so svojim konceptom a konfrontáciou
jednotlivých prístupov priniesť nové podnety aj pre formulovanie gendrových
tém. 

Autorky:

Miriam Bajtala
(AT), rakúska autorka, študovala na Akadémii výtvarných umení vo Viedni
(ateliér fotografie Eva Schlegel), absolvovala zahraničné rezidencie
v Paríži, v Los Angeles, v Ríme. Pracuje v médiu videa, fotografie,
kresby a inštalácie. 

Barbora
Čisáriková (SK), študentka v Ateliéri nových médií (doc. Anna Tretter),
pracuje v médiách video, fotografia, performance.

Lucia
Dovičáková (SK), absolventka FUTU KE (ateliér prof. Rudolfa Sikoru), finalistka
Ceny Oskára Čepana za rok 2006, vystavovala o. i. v Prahe, Berlíne,
Viedni, Londýne. Venuje sa maľbe, kresbe, animovanému filmu.

Svetlana
Fialová (SK), absolventka AVU v Prahe (doc. Vladimír Skrepl), vystavovala
v Prahe, Budapešti, Belehrade. Venuje sa maľbe, grafike, inštalácii.

Mira Gáberová
(SK), doktorandka na VŠVU v Bratislave (doc. Anna Daučíková), nositeľka
Essl Award Special Prize 2007, vo svojej tvorbe sa venuje prevažne videu, maľbe
a kresbe.

Eva Koťátková
(CZ), víťazka Ceny Jindřicha Chalupeckého 2007, výrazná postava súčasného
českého vizuálneho umenia, pravidelne vystavuje doma a v zahraničí.

Ina Loitzl
(AT), štúdium na Mozarteum v Salzburgu, na Hochschule für angewandte Kunst
vo Viedni (prof. Peter Weibel). Pracuje s videom, animovaným filmom,
textilným objektom, kolážou.

Lucia Nimcová
(SK), študovala na Inštitúte tvorivej fotografie SU v Opave, na
Rijksakademie v Amsterdame, je laureátkou Ceny Oskára Čepana 2007, Ceny
Oskara Barnacka 2008, Ceny Tatra Banky za umenie 2009. Jej tvorba sa sústreďuje
na médiá fotografie a videa.

Katarína
Poliačiková (SK), doktorandka na VŠVU v Bratislave (prof. Daniel Fišer),
finalistka Essl Award CEE 2009. Pracuje prevažne v médiu inštalácie,
objektu, maľby a kresby.

Pavla
Sceránková (SK), absolventka AVU v Prahe, štipendiátka DAAD na UDK
v Berlíne (prof. Tony Cragg), laureátka Ceny Cypriána Majerníka,
finalistka Ceny Jindřicha Chalupeckého a Ceny Oskára Čepana. Vo svojej
tvorbe sa venuje soche, objektu, inštalácii, videu.

Anna Tretter
(DE), multimediálna umelkyňa a vysokoškolská pedagogička. Od roku 2004 vedie Ateliér nových médií na Fakulte umení TU v Košiciach. Pracuje
v médiách inštalácie, fotografie, kresby, videa.

Vlasta Žáková
(SK),  absolventka FUTU v Košiciach
(ateliér prof. Sikoru). Pracuje v médiu textilného objektu
a textilného obrazu. Finalistka Ceny národní galerie Praha za rok 2008.