Marko Blažo / Vyskytuje sa

Marko Blažo (1972) patrí k výrazným autorom súčasného vizuálneho umenia. Študoval na VŠVU v ateliéri Rudolfa Sikoru a absolvoval študijné pobyty na Ecole Nationale des Beaux Arts v Dijone a na Slippery Rock University v USA. Je držiteľom niekoľkých ocenení a finalistom viacerých domácich a zahraničných cien. V roku 1999 participoval na kolektívnej akcii Slovak Art for Free benátskeho bienále, v roku […]
6. októbra 2011 – 6. novembra 2011
Autor Kurátor
Katarína Baraníková

Marko Blažo (1972) patrí k výrazným autorom súčasného vizuálneho umenia. Študoval na VŠVU v ateliéri Rudolfa Sikoru a absolvoval študijné pobyty na Ecole Nationale des Beaux Arts v Dijone a na Slippery Rock University v USA. Je držiteľom niekoľkých ocenení a finalistom viacerých domácich a zahraničných cien. V roku 1999 participoval na kolektívnej akcii Slovak Art for Free benátskeho bienále, v roku 2001 získal Cenu Oskára Čepana a od roku 2004 dočasne pedagogicky pôsobil na Fakulte umení TU v Košiciach. Ako víťaz 16. ročníka podujatia Súčasná slovenská grafika (2005) uvádza autorskou výstavou ďalší ročník výstavnej prehliadky mapujúcej aktuálny vývin voľnej grafickej tvorby na domácej scéne.

 „Veci, ktoré zažívam, vnímam a prijímam ma často rušia, tvorím zvnútra seba, využívam každú voľnú chvíľu, aby som množil nápady a zachytil ich. Informácie od príjemcov umenia a vôbec okolia, by ma vynulovali a cestu späť by som hľadal v sebe len veľmi ťažko.“

Marko Blažo

Výstava s názvom „Vyskytuje sa“ predstavuje umelcov výber diel prevažne z aktuálnej tvorby v médiu grafiky a maľby. V sledovanom období približne posledných 5-tich rokov je výstava autorovu najrozsiahlejšou samostatnou prezentáciou na Slovensku.

Invencia Blažovej tvorby fascinuje obrazovo-priestorovou obratnosťou pri vrstvení a prepájaní rôznych vizuálne výrazových motívov a znakov. Uplatňuje sa pritom autorov zmysel vyjadrovať sa a pracovať vo viacerých médiách, od maľby, počítačovej grafiky a fotografie cez objekty až inštalácie. V najnovších dielach prezentovaných na výstave je to najmä kombinácia autorskej fotografie s počítačovou grafikou a jej prevedenia do rozmernejších malieb.

Konceptuálnym východiskom je autorovo asociatívne hravé narábanie s vizuálnym kódmi, narúšanie ich pojmovo-významovej stability v reverzných vzťahoch a situáciách. V znakových spojeniach, vrstveniach a transformáciách kóduje myšlienkové narážky, paradoxy alebo nachádza nové zneisťujúce až mätúce významy.

Absurdne vtipne a zároveň poeticky hravo pôsobia citácie známych diel ako napríklad Hokusaiovho obrazu Veľká vlna, na ktorom sa v Blažovom podaní objavuje valiaca sa hlávková kapusta alebo fľaša stroskotanca naplnená notami, či iné ako obraz apokalyptickej invázie kružidlových konštrukcií v obraze Aténskej Akropoly.

Aktuálne sa posúva Blažo k zložitejšiemu hromadeniu motívov a citácií známych diel a populárnych obrazov. Ich zaužívaný obrazový plán a priestor ďalej rozrúšajú až deformujú jeho voľné asociácie. Disponuje v nich už takmer ustáleným slovníkom kresbových znakov – od typických architektonických prvkov a schém, prelínania sa stavebnicových skladačiek, komiksov, kružidlových výrezov, zárezov žiletiek, až po iné konštruktovo hravé motívy. Ich až obsesívna prítomnosť v ďalších variáciách a prevrstvovaní prepája a zapadá do umelcových svojských myšlienkových kontextov.

Výstava je sprístupnená v rámci multikultúrneho festivalu Barbakan 2011