Mertva Natura

Tvorba Romana Rembovského skúma aktuálne kontexty realizmu. V nich stavia na dobývaní vecnosti a sugescií materiálovosti. Vybudovaním tohto (pre skúmatela) prvého plánu však navodzuje významy skryté za zobrazením. Inscenuje panoptiká z tichého života vecí i zo skrytého dramatizmu života ludí. Veci a látky maliar predstavuje v hranicných situáciách, vo vzájomných konfrontacných stretoch, v ktorých strácajú […]
27. mája 2009 – 14. júna 2009
Autor Kurátor
Ľudovít Hološka

Tvorba Romana Rembovského skúma aktuálne kontexty realizmu. V nich
stavia na dobývaní vecnosti a sugescií materiálovosti. Vybudovaním
tohto (pre skúmatela) prvého plánu však navodzuje významy skryté za
zobrazením. Inscenuje panoptiká z tichého života vecí i zo skrytého
dramatizmu života ludí. Veci a látky maliar predstavuje v hranicných
situáciách, vo vzájomných konfrontacných stretoch, v ktorých strácajú a
menia svoje vlastnosti. Inscenovaním figurálnych kompozícií sa zamýšla
nad existenciálnymi otázkami života. Zmeravením výjavov nadobúda obraz
metafyzický rozmer a vyzýva k pozornému cítaniu svojho obsahu.
Významové vyznenie umocnuje zložité formové ustrojenie a vrstvenie

jazyka autorovej malby.