Retro-vízia

Mladý slovenský maliar, absolvent VŠVU v Bratislave, pedagóg na Akadémii umení v Banskej Bystrici odprezentuje nový cyklus malieb, v ktorom spracúva tému: umelec ako objekt / umelec ako pozorovateľ.
11. decembra 2008 – 11. januára 2009
Autor

Mladý slovenský maliar, absolvent VŠVU v Bratislave, pedagóg na
Akadémii umení v Banskej Bystrici odprezentuje nový cyklus malieb, v
ktorom spracúva tému: umelec ako objekt / umelec ako pozorovateľ.