Skica, objekt, bábka, divadlo

Skica, objekt, bábka, divadlo

V spolupráci s Bábkovým divadlom na Rázcestí a Divadelným ústavom v Bratislave uvádzame v rámci festivalu Bábkarská Bystrica výstavu, ktorá podčiarkuje súvislosti a umelecké vzťahy medzi krajinami Vyšehradskej štvorky a istým spôsobom završuje stredoeurópske zameranie festivalu v r. 1994 – 2008. Cez scénografickú tvorbu štyroch individualít z krajín V4 zdôrazňuje spoločné a výnimočné v umení […]
24. septembra 2012 – 17. októbra 2012

V spolupráci s Bábkovým divadlom na Rázcestí a Divadelným ústavom v Bratislave uvádzame v rámci
festivalu Bábkarská Bystrica výstavu, ktorá podčiarkuje
súvislosti a umelecké vzťahy medzi krajinami Vyšehradskej štvorky
a istým spôsobom završuje stredoeurópske zameranie festivalu v r.
1994 – 2008. Cez scénografickú tvorbu štyroch individualít z
krajín V4 zdôrazňuje spoločné a výnimočné v umení
vystavujúcich umelcov.

Oslovení výtvarníci a výtvarníčka
sú osobitými všestrannými tvorcami. Záber ich tvorby je široký
nielen geograficky. Prekračujú oblasť bábkového divadla smerom k
scénickým výpravám v činohre, opere, tanečnom divadle aj v
arteterapeutických projektoch. Szilárd Boráros z Maďarska, Rafał
Budnik z Poľska, Eva Farkašová zo Slovenska a Tomáš Volkmer z
Českej republiky ponúkajú vlastný výber zo svojej tvorby v
krajinách Vyšehradskej štvorky. Svojou tvorbou dokazujú, že
bábka je stále fascinujúca, inšpiratívna a komunikujúca. Všetci
vystavujúci scénografi a scénografka sa venujú bábkovému
divadlu v jeho rôznych podobách.

Szilárd Boráros je okrem
tvorby v bábkových divadlách známy aj exteriérovými projektmi –
je autorom nadrozmerných bábok a organizátorom pouličných
divadelných sprievodov. Boráros je skutočne stredoeurópsky
výtvarník, ktorého prácu poznajú vo všetkých štyroch
krajinách Vyšehradskej štvorky.

Rafał Budnik je predovšetkým
rezbár a technológ. Spolupracuje s bábkarskými tvorcami,
tvorkyňami v Európe a vykresáva do bábok ich fascinujúcu možnosť
pohybu.

Eva Farkašová študovala
bábkarskú scénografiu na pražskej DAMU, pracovala na dvoch
stovkách inscenácií na Slovensku a ako výrazná tvorivá osobnosť
sa prezentuje aj v Poľskej republike a v Česku.

Tomáš Volkmer je v Českej
republike spojený najmä s ostravským divadelným dianím,
spolupracoval však aj so slovenskými a poľskými divadlami.
Všestranný výtvarník sa podieľa na inscenáciách bábkarov,
tanečníkov aj dramatoterapeutov.

Výstava V4 – skica, objekt, bábka,
divadlo prostredníctvom diel výtvarníčky a výtvarníkov
exponuje vzájomné divadelné prieniky medzi krajinami. Na výstave
sú sprístupnené marionety i javajky, kostýmové fragmenty zo
staršej tvorby aj skice z prípravy inscenácií, ktoré sú práve
v repertoári divadiel. Expozícia scénických návrhov, makiet,
bábok i fragmentov divadelnej scénografie je ukážkou inšpiračného
prúdenia medzi slovenským, českým, poľským a maďarským
divadlom.

Lenka Dzadíková, kurátorka výstavy  

Viac informácií na www.bdnr.sk