Sochy Objekty Kresby

Výstava Objekty, kresby predstavuje diela poprednej slovensko-americkej výtvarníčky Zuzany Rudavskej (1962). Autorka študovala textilný odbor na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (1978-1982, prof. J. Berger) a na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe (1982-1986, prof. B. Felcman doc. M. Kachyňková). V roku svojho absolutória emigrovala do Spojených štátov amerických. V posledných rokoch žije striedavo v Bratislave a v New […]
20. septembra 2007 – 21. októbra 2007
Autor Kurátor
Rút Lichnerová

Výstava
Objekty, kresby predstavuje diela poprednej slovensko-americkej
výtvarníčky Zuzany Rudavskej (1962). Autorka študovala textilný odbor
na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (1978-1982, prof.
J. Berger) a na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe (1982-1986,
prof. B. Felcman doc. M. Kachyňková). V roku svojho absolutória
emigrovala do Spojených štátov amerických. V posledných rokoch žije
striedavo v Bratislave a v New Yorku.

Na výstave sú prezentované autorkine priestorové objekty, sochy a
kresby z obdobia rokov 1992-2006. Medzi predstavené objekty patria
napr. Hniezdo (1992), Rozhovor s morom (1994), Tajomný objekt (1997) a
kresby ako Krídlo (2000), Chrámová brána (2000), Fragmenty času (2002).
Z. Rudavská svoje diela tvorí z dreva, kovu, kameňov a prírodných
vlákien. Vypletaním drôtov, prácou s hrubým sisalovým a jutovými
povrazmi, obtáčaním kovu, dreva či kameňa textilnými i medenými
vláknami autorka dospela k pozoruhodným štruktúram a kompozíciám.

Diela Z. Rudavskej nesú symbolický význam a viažu sa k jej vnútorným
svetom. Ako uvádza prozaička a kurátorka výstavy R. Lichnerová „ je
v nich Prometheovská chuť vzlietnuť, ale aj vzbúriť sa. Nesú v sebe
tajomstvo i pokoru pred prírodou. Majú znaky archetypálnosti
a mýtickosti. Svoju silu a váhu. Ale majú aj svoju ľahkosť. Prechádza
nimi vzduch, preniká svetlo, môže prefukovať vietor“.

Autorka vystavovala v prestížnych galériách a múzeách Spojených štátov
amerických, Európy a Japonska. V rozsahu rokov 1991-2005 sa zúčastnila
15 umeleckých sympózií, ktoré sa uskutočnili na štyroch kontinentoch.
Za svoju tvorbu získala viaceré ocenenia ako Ateliérová cena Vysokej
školy umeleckého priemyslu, Praha (l986) či Cine Golden Eagle Award,
Washington D.C., USA (1997).