SPOZNAJ ŠPERK / 30 rokov medzinárodných sympózií umeleckého šperku v Kremnici

Výstava SPOZNAJ ŠPERK / 30 rokov medzinárodných sympózií umeleckého šperku v Kremnici prináša reprezentatívny výber diel účastníkov medzinárodných šperkárskych sympózií od roku 1990 po súčasnosť.
17. júla 2024 – 27. októbra 2024
Vernisáž výstavy 17.7. 2024 o 17:00
Kurátor
Mária Hriešik Nepšinská

Výstava: SPOZNAJ ŠPERK / 30 rokov medzinárodných sympózií umeleckého šperku v Kremnici
Vernisáž: 17.7. 2024 o 17:00
Miesto konania: Pretórium, Nám. Štefana Moysesa 25, Banská Bystrica
Organizátor: Združenie šperkárov AURA
Trvanie výstavy: 17. 7. – 27. 10. 2024
Kurátorka: Mária Hriešik Nepšinská

Vstup voľný!

Výstava SPOZNAJ ŠPERK / 30 rokov medzinárodných sympózií umeleckého šperku v Kremnici prináša reprezentatívny výber diel účastníkov medzinárodných šperkárskych sympózií od roku 1990 po súčasnosť. Unikátny charakter zbierky diel – šperkov a objektov vytvorených počas kreatívnych stretnutí výtvarníkov z celého sveta dokumentuje vývoj tohto umeleckého média za ostatných 35 rokov, a tiež bilancuje roky intenzívnej tvorivej práce nielen autorov ale aj kurátoriek/ov. Kremnické šperkárske sympózium je jedným z mála podujatí svojho druhu s najdlhšou tradíciou v európskom prostredí. Jeho ambíciou je sprostredkovať medzigeneračné stretnutia osobností s medzinárodným renomé, etablovaných aj začínajúcich autorov a tiež študentov vysokých výtvarných škôl. Kreatívnu prácu v dielni zakaždým sprevádzajú neformálne diskusie, spoznávanie genia loci historického mesta, s vyvrcholením v podobe každoročnej spoločnej výstavy. Rovnako hodnotným prínosom sú osobné i profesionálne kontakty a blízke priateľstvá, ktoré sa počas sympózií zrodili.

V sympoziálnej zbierke obsahujúcej viac ako 200 diel je zastúpená široká škála autorských prístupov od klasických zlatníckych prác z tradičných materiálov, cez dizajnérske solitéry a šperky odzrkadľujúce osobné mytológie až po experimentálne artefakty z rôznorodých materiálov využívajúce alternatívne umelecké postupy a implementujúce nové technológie. Charakter samotných diel často určuje inšpirácia geniom loci miestneho prostredia, ale tiež reflexia socio-kultúrnych aspektov, alebo sú výsledkom individuálnych výtvarných stratégií. Špecifickou a tradičnou témou je aj vytvorenie spoločného šperku-objektu, na koncepcii ktorého sa zakaždým podieľa celý kolektív účastníkov sympózia.

Medzinárodné šperkárske sympózium v Kremnici je podujatím, ktoré prispieva k posilneniu a zviditeľneniu slovenskej tvorby umeleckého šperku vo svetovom kultúrnom priestore a súčasne znamená priblíženie tohto výtvarného média širokej verejnosti. Od roku 1990 sa konalo 30 ročníkov (1990 – 1996, 2002 – 2024) a doteraz sa ho zúčastnilo 183 šperkárov a výtvarníkov z 25 krajín sveta. K dlhej šnúre zrealizovaných sympózií prispeli najmä vhodné podmienky na tvorbu v priestoroch zlatníckej dielne kremnickej Školy úžitkového výtvarníctva, ústretovosť vedenia a pedagógov školy. V novodobej histórii sympózia zas kontinuitu podujatí umožňuje spolupráca s Vysokou školou výtvarných umení vo vzdelávacom objekte v centre Kremnice a tiež výstavné možnosti mesta v NBS – Múzeum mincí a medailí v Kremnici. Tradícia kremnických sympózií umeleckého šperku tak významne prispieva k budovaní profesionálnych vzťahov v rámci šperkárskej komunity, vytvára kreatívnu atmosféru a priestor pre názorovú konfrontáciu účastníkov.

Kremnica je jedným z najstarších banských miest v Európe s bohatou tradíciou ťažby a spracovania drahých kovov. V roku 1966 vznikla v meste stredná umelecká škola zameraná na vzdelávanie v oblasti kovovýroby (kováčstvo, rytectvo, zlatníctvo), jediná svojho druhu na Slovensku. S iniciatívou usporiadať tam tvorivé stretnutia šperkárov s potenciálom konfrontácie tvorby medzi výtvarníkmi prišli v závere 80. rokov 20. st. sochár a pedagóg ŠÚV Ján Korkoš, riaditeľ školy Karol Zábrady a Ágnes Schramm, kurátorka a historička umenia (pôsobiaca v Slovenskej národnej galérii). Pod záštitou novozaloženého Združenia šperkárov AURA sa v roku 1990 uskutočnil prvý ročník sympózia koncipovaný so zreteľom na spracovanie striebra klasickými zlatníckymi technikami. Neskôr sa náplň sympózia sústredila na tvorbu nekonvenčných šperkov z netradičných materiálov až po realizácie autentických autorských konceptov presahujúcich hranice média.

Výstavu z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Fond výtvarných umení.
Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.