Výstava doktorandiek Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Stredoslovenská galéria sprístupňuje výstavu zostavenú z diel, ktoré vytvorili absolventi doktorandského štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Obhajoby doktorandských prác sa budú konať priamo vo výstavných priestoroch Bethlenovho domu a Praetória. Spoločne sa predstavia štyria študenti a absolventské práce budú v galérii vystavené do konca augusta. Roman Rembovský a Juraj Valica v Bethlenovom dome, Katarína Boborová a Emília […]
2. júla 2010 – 22. augusta 2010
Autor

Stredoslovenská
galéria sprístupňuje výstavu zostavenú z diel, ktoré vytvorili absolventi
doktorandského štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Obhajoby
doktorandských prác sa budú konať priamo vo výstavných priestoroch Bethlenovho
domu a Praetória. Spoločne sa predstavia štyria študenti a absolventské
práce budú v galérii vystavené do konca augusta. Roman Rembovský a Juraj Valica v Bethlenovom dome, Katarína Boborová a Emília Rigová v Praetóriu.