Zlatá doba / Byť v obraze

Stredoslovenská galéria uvádza výstavu Miroslava Brooša Zlatá doba / Byť v obraze.           Tvorbe Miroslava Brooša (1952, Poprad) dominuje motív skúmania vzťahu umenia a života. To sa ukazuje v komplexnom prístupe, ktorý chápe výtvarný objekt v širších priestorových a časových súvislostiach v podobe inštalácie a environmentu. Pre jeho objekty nie je dôležitá len výsledná podoba ale rovnako aj procesy ich vzniku, materiálová […]
23. októbra 2014 – 30. novembra 2014
Autor Kurátor
Michal Šedík V Spolupráci S Katarínou Baraníkovou

Stredoslovenská galéria uvádza výstavu Miroslava Brooša Zlatá doba / Byť v obraze.

         
Tvorbe Miroslava Brooša (1952, Poprad) dominuje motív skúmania vzťahu
umenia a života. To sa ukazuje v komplexnom prístupe, ktorý chápe
výtvarný objekt v širších priestorových a časových súvislostiach
v podobe inštalácie a environmentu. Pre jeho objekty nie je dôležitá len
výsledná podoba ale rovnako aj procesy ich vzniku, materiálová štruktúra a
konceptuálny rozmer použitých materiálov, ktorými sú v jeho tvorbe
predovšetkým textilné vlákno, papier a zem. Daný prístup prirodzene vedie
k problému času a procesuálnosti, čo sa odráža v stieraní hraníc
medzi tvorbou, životom a pedagogickou činnosťou. Rovnako je to viditeľné aj
v otvorenej podobe neukončených stále nanovo premýšľaných a dopĺňaných
cyklov.

         
Aktuálna výstava je zhodnotením a prepojením otvorených
a neustále pretváraných cyklov Prenášanie
zeme
(1989) a Plody papiera
(1994) v kontexte uvažovania nad hodnotou umenia v živote, hodnotou
galérie umenia v meste, ktoré sú témou inštalácií MB Bank, Byť v obraze
Zlatá doba. Výstava tak nielen
mapuje podstatnú časť doterajšej autorovej tvorby, ale aj odhaľuje jej nový
významový potenciál v kontexte súčasnosti. Pritom uchopuje galériu ako
jednu komplexnú inštaláciu, prepájajúcu viaceré úrovne autorových prác.

         
Budova galérie výtvarného umenia dnes funguje ako mesto v meste.
Opevnená múrmi so zastretými oknami skrýva svoje poklady vo vnútri. Chráni
umelecké diela a umenie pred mestom, ktoré ju obklopuje. Úvahy nad týmto stavom
sa premietli do autorovej inštalácie pre konkrétne miesto (site specific
inštalácia) v podobe zlatých výplní okien, ktoré z diaľky žiaria a
zdôrazňujú vnútornú hodnotu budovy – reprezentantky umenia v meste. Zlato
sa však pri pohľade zblízka odhaľuje ako pretvárka v podobe lacného
baliaceho papiera. No v spodnej časti okien prízemia je papier skrútený a
pozýva ľudí dnu a zároveň vyzýva k zamysleniu nad hodnotou
a fungovaním galérie v živote mesta a jej obyvateľov. Nie je
všetko zlato, čo sa bliští, hodnota zriedka býva na povrchu a často ani nie je
viditeľná. Miroslav Brooš touto inštaláciou netradične viditeľnou zvonku
vytvára konceptuálny rámec pre diela vo vnútri a vedie nás k uvažovaniu
a preskúmaniu vzťahov: vnútra a vonkajšku (inštalácie: Spotrebné skladby, Pred oknom za oknom),
procesu a výsledku (Darovanie zeme),
hodnoty a ne-hodnoty (inštalácia MB
Bank, 20 núl
).