Inzerát na obchodnú verejnú súťaž

Stredoslovenská galéria, Dolná 141/8, 975 90 Banská Bystrica vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na prenájom 4 parkovacích miest a nebytového priestoru. Viac info na https://www.ssgbb.sk/informacie/verejne-sutaze/