STREDOSLOVENSKÁ GALÉRIA MÁ NOVÚ RIADITEĽKU

Od 1. augusta 2022 bola do funkcie riaditeľky zvolená Mgr. Miloslava Borošová Michalcová, PhD., historička umenia, pedagogička, pamiatkárka a znalkyňa výtvarného umenia, ktorá je súčasťou galerijného tímu od septembra 2021.

Spoločným cieľom je zachovanie kontinuity inštitúcie, ktorá v rokoch 2016, 18, 19 získala viacero ocenení za kurátorské, výstavné a edukačné projekty. 

Týmto by sme chceli poďakovať predchádzajúcemu riaditeľovi Mgr. art. Marošovi Rovňákovi, ArtD., ktorý SSG viedol od roku 2009, a prajeme mu veľa úspechov v pracovnom a súkromnom živote.

Stredoslovenská galéria je pre Vás všetkých otvorená aj naďalej a bude Vám ponúkať kvalitný program výstav a podujatí.