Alexander Skutecký

Architekt Alexander Skutecký (1883 – 1944)
Vila Dominika Skuteckého, 11. septembra 2019 – 26. októbra 2021

Architekt Alexander Skutecký (1883 – 1944)