Igor Kalný

Vstup do ticha
Bethlenov dom, 20. apr – 28. máj 2006

Vstup do ticha