Vstup do ticha

Vstup do ticha

Výstava „Vstup do ticha“ prezentuje diela I. Kalného (1957-1987), jedného z najosobitejších predstaviteľov výtvarnej scény konca 70. a 80. rokov na Slovensku. Vyštudoval SPŠ grafickú v Bratislave a i vzhľadom k tomu, že nemal akademické vzdelanie (z ideologických dôvodov nemohol ďalej študovať),veľmi skoro si našiel vlastný vyhradený výtvarný názor. Jeho predčasne uzavretá, ale napriek tomu […]
20. apríla 2006 – 28. mája 2006
Autor Kurátor
Daniela Čarná

Výstava „Vstup
do ticha“
prezentuje diela I. Kalného (1957-1987), jedného z najosobitejších
predstaviteľov výtvarnej scény konca 70. a 80. rokov na Slovensku.
Vyštudoval SPŠ grafickú v Bratislave a i vzhľadom k tomu, že nemal
akademické vzdelanie (z ideologických dôvodov nemohol ďalej
študovať),veľmi skoro si našiel vlastný vyhradený výtvarný názor.

Jeho predčasne uzavretá, ale napriek tomu ucelená tvorba, odzrkadľujúca
neslobodnú atmosféru doby sa pohybuje  na pomedzí hudby, poézie, maľby,
grafiky, akčného umenia a kresby. Kalného kresba sa stala jeho
špecifickou rečou a tvorí dominantu výstavy, pričom je doplnená o
fotografické záznamy privátnych akcií. Charakterizuje ju napätie
protikladov medzi poriadkom-chaosom, geometriou-gestickosťou,
vážnosťou-hravosťou, konkrétnym-abstraktným, uchopiteľným-tajomným. Tie
sú prítomné vo väčšine navzájom sa prelínajúcich cykloch  pečiatkových
kresieb, reagujúcich na Orwelovu Farmu zvierat a „telovkách“,
vznikajúcich od obkresľovania reálnych, každodenných predmetov po
obkresľovanie vlastného tela, vymedzovanie priestoru svojej existencie.
Výsledné dynamické veľkoplošné kresby rúk, nôh i celého tela tvoria
jeden z vrcholných prejavov  autorovej tvorby.

Výstava Kalného sa po premiére v GMB v lete 2005 prestavuje v ŠG BB.
Ponúka  sprítomnenie Kalného stále aktuálneho umeleckého i ľudského
posolstva. Sprevádza ju doteraz najobsiahlejší katalóg Kalného tvorby,
vydaný k výstave.