Katarína Balážová

Súčasná slovenská grafika 17.
Pretórium, 23. novembra 2011 – 19. februára 2012

Súčasná slovenská grafika 17.

Pohľady
Room 19_21, 13. aug – 27. sep 2009

Pohľady