Knižnica

Knižnica Stredoslovenskej galérie je jediná špecializovaná knižnica orientovaná na oblasť vizuálneho umenia na území Banskej Bystrice. Vlastní bohatú kolekciu monografií, katalógov, teoretickej literatúry a odborných periodických a neperiodických časopisov, slovenského a zahraničného umenia. Galerijná knižnica slúži na vedecko-výskumné účely a všetkým záujemcom o vizuálne umenie a oblasť vzdelávania umením. Ponuka knižných titulov je tiež dostupná cez online databázu knižnično-informačného systému DAWINCI na webstránke ssgbb.dawinci.sk. Literatúru poskytujeme prezenčne a bez poplatkov. 

Stredoslovenskej galérii sa v roku 2020 podarilo rozšíriť ponuku galerijnej knižnice o 68 hodnotných a zaujímavých odborných knižných titulov a knižiek pre deti.
Záujemcom budú po uvoľnení opatrení k dispozícii prezenčne v knižnici galérie, čaká ich výber tých najlepších kníh z aktuálneho spektra odbornej a populárno-náučnej literatúry z oblasti súčasného umenia a edukácie umením pre deti a dospelých.
Návštevníci si budú môcť prelistovať katalógy nedávnych výstav, ktoré sa realizovali na Slovensku a ČR, jedinečné monografie slovenských výtvarných umelcov, pôsobivé knihy o architektúre, móde a dizajne v slovenskom kontexte, odborné publikácie slovenských a českých teoretikov alebo pútavé knihy s témou edukácie umenia pre deti aj dospelých.
Výber kníh návštevníci nájdu aj v knižnom kútiku na aktuálnej výstave Ako na umenie…3 /portrét a figúra v Bethlenovom dome na Dolnej 8.

 

Knihy v galerijnej knižnici

 

Otváracie hodiny

Utorok – Štvrtok: 10.00 – 12.00 hod. a 14.00 – 16.00 hod.
Piatok: 10.00 – 12.00 hod.

Aktuálne prebieha renovácie knižnice, prezenčné výpožičky poskytujeme v obmedzenom režime na základe telefonického dohovoru vopred. Mimo uvedených otváracích hodín poskytujeme možnosť individuálneho štúdia v knižnici po vzájomnej dohode na tel. č. 048/4701624 alebo e-mailom na [email protected]