Komentovaná prehliadka s umelcom Denisom Kozerawskim a kurátorkou Zuzanou Jakalovou


19. marca 2024
17:00 hod.
Pretórium

Perspektívy súčasného umeleckého aktivizmu

Zdá sa, že jednou z mnohých kríz, ktoré aktuálne v spoločnosti i v umeleckom prostredí prežívame je kríza zastúpenia a reprezentácie. Na jednej strane v umeleckom svete zažívame nebývalý rozmach diverzity názorov a identít, ktoré predtým ostávali neviditeľné, či boli systematicky umlčiavané. Na druhej strane však tejto zdanlivej rôznorodosti kontruje realita spoločenskej každodennosti, v ktorej sa prehlbujú sociálne nerovnosti, vyhrocuje sa rodové, rasové i iné predsudky, a verejné politiky sú často navrhované a udržiavané vylučujúcimi či priam nenávistnými rétorikami spôsobujúcimi reálne ohrozenie komukoľvek odkláňajúcemu sa od tradične definovaných noriem.

Aké perspektívy a praktiky v tomto smere poskytuje umelecký aktivizmus? Akými spôsobmi vie vykročiť za hranice reprezentácie inakosti smerom k premene estetických či politických infraštruktúr, a má reálny potenciál pre spoločenskú zmenu?  

Po komentovanej prehliadke výstavy Dlhé tiene pred súmrakom, len nejasné zvuky, šepot a ozveny miznúce v krajine s Denisom Kozerawskim a Zuzanou Jakalovou bude nasledovať diskusia s aktivistom a filmárom Oliverom Makom.

Foto: Marek Jančúch. Pohľad do výstavy, SSG, Pretórium 2024.

///////////

Miesto: Pretórium, Nám. Štefana Moysesa 25, Banská Bystrica
Termín: 19. 3. 2024 (utorok) o 17:00 hod.
Vstupné: 2 eurá

 
Srdečne pozývame!