Komentovaná prehliadka výstavy Ako na umenie… 5 / zátišie


13. februára 2024
17:00 hod.
Bethlenov dom
Komentovaná prehliadka výstavy
Ako na umenie… 5 / zátišie
13. 2. o 17:00 hod.
Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica
 
Pozývame na komentovanú prehliadku výstavy s kurátorkou Martinou Martincovou.
Ako na umenie… 5 / zátišie je ďalšia výstava z obľúbenej série edukatívnych výstav. Výstava je zameraná na tému zátišia a sochy z rozsiahleho zbierkového fondu SSG a môžete na nej objavovať rozmanité predmety, skúmať kde a ako sú zobrazené, z čoho sa skladajú, k čomu vám odkazujú, ale tiež nachádzať vzájomné väzby panujúce medzi nimi a popritom odkrývať ich skryté významy.
 
///////////
 
Názov podujatia: Komentovaná prehliadka výstavy
Ako na umenie… 5 / zátišie
Kurátorka: Martina Martincová
Miesto: Bethlenov dom, Dolná 8
Termín: 13. 2. 2024 (utorok) o 17:00 hod.
Vstupné: 2 eurá
 
 
Srdečne pozývame!
 
 
Zriaďovateľ Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.