Of other traces / Komentovaná prehliadka s autorkou


11. júla 2023
17:00 hod.
Bethlenov dom
Pozývame na komentovanú prehliadku výstavy Of other traces autorky Michaely Šuranskej.
 
11. 7. / utorok o 17:00
Bethlenov dom, Dolná 8
 
Výstava prezentuje projekt, ktorého ťažiskovou situáciou je súčasná podoba archeologickej lokality – hradiska z 9. – 10. storočia v obci Tlmače. Charakter tohto prostredia je výsledkom niekoľko desaťročí pretrvávajúcejčinnosti záhradkárov a vinohradníkov. Aktivity viedli k zničeniu lokality a už koncom 70. rokov bolo archeológom jasné, že systematický terénny výskum je nemožný.
 
Pamäť, identita, mýtus a krajina sú už dlhodobo predmetom autorkinho umeleckého programu. Jej prirodzený záujem o dávne kultúry, mýty a ich reinterpretáciu sa tu rozšíril o štúdium exaktných oblastí zaoberajúcich sa minulosťou a jej filozofiou. Poznatky z oblasti archeológie, formy a koncepty archeovýskumu, spojeného s reálnymi reliktmi, stopami kultúr a ich interpretáciou, priviedli autorku k zosilneniu vedomia väzby kultúry a krajiny (antropológii krajiny).
 
Kurátorka: Eva Kapsová
 
///
 
Vstupné: 2 eurá