Podujatia

7. augusta 2018
17:00 hod.
Bethlenov dom

Komentovaná prehliadka výstavy

Komentovaná prehliadka výstavy zreštaurovaných diel s kurátorkou a reštaurátorom.

28. júla 2018
13:00 hod.
Bethlenov dom

Tvorivá dielňa k výstave

Tvorivá dielňa k výstave zreštaurovaných diel od maliarov medzivojnovej moderny.

3. júla 2018
17:00 hod.
Bethlenov dom

Vernisáž výstavy zreštaurovaných diel

Srdečne pozývame na vernisáž výstavy zreštaurovaných diel troch maliarov medzivojnovej moderny: Júliusa Flacheho, Edmunda Gwerka a Viliama Ruttkaya-Nedeckého. 

26. júna 2018
17:00 hod.
Bethlenov dom

Vernisáž výstav

Pozývame na vernisáž výstav: Ivana Šáteková / Hejtslováci a HYDROZOA, Stála expozícia Stana Filka v SSG / Časť druhá: PAVILÓN, František Demeter & Tomáš Džadoň!

16. júna 2018
17:30 hod.
Pretórium

Krst mapy pamiatok Banskej Bystrice

Diskusia a krst prvej mapy technických pamiatok B. Bystrice

19. mája 2018
16:00 hod.

Noc múzeí a galérií v SSG 2018

Obľúbené podujatie s pestrým programom do neskorých nočných hodín v SSG a v múzeách a galériách v B. Bystrici a vo Zvolene.