PREDNÁŠKA – Tvorba umelca Stana Filka a rozhovor s maliarom Romanom Bicekom


14. marca 2024
17:00 hod.
Bethlenov dom
Prednáška bude na príklade tvorby neoavantgardného umelca Stana Filka pojednávať o téme modernistického esencializmu z pohľadu feministickej kritiky. Prezentácia bude pokračovať rozhovorom so súčasným maliarom Romanom Bicekom o jeho tvorbe a aktuálnom výstavnom projekte.
 
Informácie k publikáciám:
 
H6
Roman Bicek: Obst & Muse Hydrozoa, časť 6. Stála expozícia Stana Filka v SSG v Banskej Bystrici
Výstavno-publikačný projekt umelca Romana Biceka a kurátorky Miry Keratovej rozvíja súvislosti s Filkovým neoexpresionistickým obdobím z čias jeho newyorského pobytu v 80. rokoch 20. storočia. Téma pokračovania historickej neoexpresionistickej tradície v súčasnej postexpresionistickej maľbe súvisí i s prebiehajúcimi kultúrnymi a genderovými vojnami, ktoré na pozadí súčasných novotradicionalistických populistických stratégií, v dobe narastajúcich stretov neliberálnych modernít s liberálnymi, upevňujú perspektívy superiorít a normatívnych kolektívnych identít.
 
H7
Mira Keratová: Genealógia modernistického esencializmu
Hydrozoa, časť 7. Stála expozícia Stana Filka v SSG v Banskej Bystrici.
Štúdia Miry Keratovej pojednáva o genealógii modernistického esencializmu z pohľadu feministickej kritiky, a to na reprezentatívnom príklade vývoja tvorby neoavantgardného
umelca Stana Filka. Feministická perspektíva je tu prepojená so základným výskumom celoživotného Filkovho diela, pričom zahŕňa poznatky z umeleckých archívov, autorských dokumentácií a komentárov, vrátane zaznamenanej orálnej histórie či rešerší dobovej kritiky. Výklad je rámcovaný špecifickými geopolitickými podmienkami socialistického modernizmu 60. rokov, obdobím globálneho konzervatívneho obratu československej normalizácie 70. rokov, dobou Filkovej emigrácie éry newyorských kultúrnych vojen 80. rokov, ako aj novými sociálnymi a identitárnymi politikami obdobia neoliberálnej tranzície 90. rokov.
 
Foto: Ján Kekeli. Pohľad do výstavy Roman Bicek: Obst & Muse, Stredoslovenská galéria 2023.
 
///////////
 
Kurátorka: Mira Keratová
Miesto: Bethlenov dom, Dolná 8, Knižnica
Termín: 14. 3. 2024 (štvrtok) o 17:00 hod.
Vstupné: 2 eurá
 
Srdečne pozývame!
 
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.