Ars Et Labor – kartové hry

Ars Et Labor – kartové hry

Verejnosť  /  Vila Dominika Skuteckého

Interaktívne vzdelávacie hry sú členené na tematické línie Artline, Timeline a Fashionline, približujúce v priamom aj širšom spoločenskom a kultúrnom kontexte život a dielo Dominika Skuteckého. Aktivity sú založené na princípe kartovej hry. Pri hre Timeline má hráč možnosť oboznámiť sa so životom umelca v kontexte objavov, vynálezov a historických udalostí odohrávajúcich sa vo svete, ale aj v Banskej Bystrici. Artline prostredníctvom reprodukcií ponúka divákovi náhľad na umelcovu tvorbu, pričom ju môže súčasne konfrontovať s dielami svetového maliarstva druhej polovice 19. storočia a začiatku 20. storočia. Dvojicu hier dopĺňa Fashionline, pri ktorej sa môže návštevník oboznámiť s vývojom módy od obdobia staroveku až po súčasnosť a súčasne vnímať v kontextoch odievanie obdobia Skuteckého života.

Praktické informácie:

Hry sú k dispozícii pre skupiny a tiež individuálnych návštevníkov priamo v expozícii.