„Čiara je bodka, ktorá išla na prechádzku“ (Paul Klee)

„Čiara je bodka, ktorá išla na prechádzku“ (Paul Klee)

 / 

Stredoslovenská galéria pripravila dlhodobý interpretačný program, ktorý deti interaktívnou zážitkovou hrou oboznámi so základnými výrazovými prostriedkami výtvarného jazyka a učí ich vnímaniu a následnému prijímaniu umeleckého diela. Prostredníctvom hravých animačných etúd majú možnosť pracovať nemaliarskym spôsobom s bodom, škvrnou, líniou, tvarom, kompozíciou, svetlom a tieňom, farbou a pod.

Praktické informácie:
Na každý program je potrebné sa vopred objednať e-mailom alebo telefonicky.
Program realizujeme s prihliadnutím na špecifiká vekovej a cieľovej skupiny účastníkov.

Trvanie aktivity: 60 min.
Optimálny počet do 20, max. 25 detí

Realizované s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica.