Dominik pre najmenších

Dominik pre najmenších

Verejnosť  /  Vila Dominika Skuteckého

Špeciálny animačný program, ktorý deťom hravou formou predstaví priestory galérie a výtvarné umenie. Aktivita je zameraná na vnímanie obrazov a hľadanie vybraných predmetov, vecí, zvierat v obrazoch. Deti cez prepojenie s vlastnými skúsenosťami dokresľujú chýbajúce prvky v obrazoch do xeroxových kópií.

Praktické informácie:
Program je vhodný pre deti vo veku 4 – 5 rokov.

Na program je potrebné sa vopred objednať e-mailom alebo telefonicky ([email protected], 048/470 16 24, 0917 294 527), absolvovať ho môžete aj mimo otváracích hodín Stredoslovenskej galérie.

Okrem školských skupín program pripravujeme aj pre verejnosť, a to pre skupiny od 5 účastníkov.

Trvanie aktivity: 30 – 45 min.
Optimálny počet do 15 detí.