Dominikov zábavný kufrík

Dominikov zábavný kufrík

 /  Vila Dominika Skuteckého

Dominikov zábavný kufrík je interaktívny galerijno-vzdelávací projekt, ktorý obsahuje niekoľko edukačných pomôcok a tvorivých hier. Špeciálne navrhnuté hračky a pomôcky napomáhajú deťom lepšie pochopiť tvorbu maliara, formálnu aj obsahovú stránku vystavených diel, a súčasne približujú deťom život a životný štýl umelca. Hlavným cieľom programu je zanechať v deťoch kladnú spomienku na prvé stretnutie s umeleckým dielom a inštitúciou, ktorá ho prezentuje.

Praktické informácie:
Na každý program je potrebné sa vopred objednať e-mailom alebo telefonicky.
Program realizujeme s prihliadnutím na špecifiká vekovej a cieľovej skupiny účastníkov.

Trvanie aktivity: 60 min.
Optimálny počet do 15 detí.