Festival / Hráme spolu

Festival / Hráme spolu

 /  Bethlenov dom

HRÁME SPOLU
Hudobný workshop
13. 11. 2019 o 10.00 hod. (streda)
Bethlenov dom (1. poschodie), Dolná 8, Banská Bystrica

Všetkých srdečne pozývame na hudobný workshop s prvkami muzikoterapie, ktorý povedie špeciálny pedagóg a muzikoterapeut Miro Meky Randuška.
Workshop nám prinesie pohľad na to, čo je muzikoterapia a kto je muzikoterapeut. Osvojíme si prvky muzikoterapie a prakticky sa oboznámime s rôznorodými hudobnými nástrojmi. Zažijete, ako deti a dospelých v kolektíve vtiahnuť do sveta rytmu využitím vlastnej hravosti a nápaditosti.
Miro Randuška, zakľadateľ Komunitného centra Drumbľa, pomocou hudby pomáha ľuďom, ktorí to potrebujú. Vďaka tomu, že spolu hrajú, zlepšujú si komunikáciu a prekonávajú bariéry. Muzikoterapii sa venuje už vyše dvadsať rokov. Vďaka nej pomáha aj deťom so špeciálnymi potrebami, ktoré sú vďaka hudbe aktívnejšie a začnú sa inak prejavovať.

Vstup voľný.

Na workshop je potrebné sa prihlásiť 3 dni vopred na [email protected] alebo telefonicky na 048/470 16 24, 0917 294 527.

Podujatie je realizované v rámci prebiehajúceho projektu Počúvaj zrakom a ochutnaj vôňou #3 a festivalu Prvý človek bol umelec 4 v Bethlenovom dome a Pretóriu. Realizované s finančnou podporou Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.