ZRUŠENÉ – KOMENTOVANÁ PREHLIADKA výstavy s kurátorom a reštaurátorkou

ZRUŠENÉ – KOMENTOVANÁ PREHLIADKA výstavy s kurátorom a reštaurátorkou

 /  Bethlenov dom

– AKTUÁLNA INFORMÁCIA –

Vzhľadom k predchádzaniu šírenia nákazy je dnešné podujatie
Ďakujeme za porozumenie!

ZACHRÁNENÉ – ZREŠTAUROVANÉ DIELA VÝCHODOSLOVENSKEJ GALÉRIE POŠKODENÉ POŽIAROM

29. 9. o 17.00 hod.,

Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica

Pozývame na komentovanú prehliadku výstavy, kde nám kurátor Miroslav Kleban a reštaurátorka Ľudmila Zozuľáková porozprávajú o procese reštaurovania diel Východoslovenskej galérie, ktoré boli poškodené požiarom r. 1985.

Výstavou „Zachránené – Zreštaurované diela Východoslovenskej galérie poškodené požiarom“ prezentujeme projekt reštaurovania diel Východoslovenskej galérie z rokov 2017-2019. Súbor vystavených diel patrí do nosných kolekcií zbierky Východoslovenskej galérie: umenie 19. storočia, košická moderna a umenie 2. polovice 20. storočia. Diela boli poškodené požiarom galérie v roku 1985. Na výstave predstavujeme takmer 30 malieb, obnovených v prvej a druhej fáze projektu. Komplexne ich zreštaurovala Ľudmila Zozuľáková. Pri reštaurovaní prác na papieri spolupracovali Jana Križanová a Barbora Němečková. Východoslovenská galéria v súčasnosti pokračuje treťou fázou reštaurovania diel. 

Výstava atraktívne verejnosti predstavuje zreštaurované diela v širšom kontexte a v dokumentačnej časti pripomína aj udalosť požiaru z roku 1985. Verejnosť sa o náročnom procese ochrany zbierkového fondu galérie bežne nedozvedá. Na komentovanej prehliadke tiež odhalíme dlhodobú reštaurátorskú prácu a jej prínos na starostlivosti o zbierkové predmety galérie.

 

///////////
 
 
Názov podujatia: KOMENTOVANÁ PREHLIADKA výstavy s kurátorkou a reštaurátorkou
Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria
Prehliadku povedie: Katarína Nádaská, Ľudmila Zozuľáková
Miesto: Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica
Termín:  29. septembra 2020 o 17.00 hod. / utorok
 
Vstup voľný.
 
Srdečne pozývame!
 
Podujatie je realizované v rámci Svetového dňa cestovného ruchu. Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.