Monument(k)y/Ihrisko Hexagon, Pomník Odkrývanie

Monument(k)y/Ihrisko Hexagon, Pomník Odkrývanie

 / 

V spolupráci s Rozhlas a televízia Slovenska – Štúdio Banská Bystrica (RTVS) Vás pozývame na podujatie Monument(k)y/Ihrisko Hexagon, Pomník Odkrývanie:

v stredu 18. októbra 2023 o 16.00 hod.

Bethlenov dom, Dolná 8

16.00 Komentovaná prehliadka so Zuzanou L. Majlingovou k výtvarným dielam, Ihrisku Hexagon a Pomníku Odkrývanie.

17.30 Predpremiéra krátkych filmov RTVS/Ihrisko Hexagon, Pomník Odkrývanie.

Diskusia s režisérmi filmov – Jakubom Julénym a Slavom Sochorom.

////

Stredoslovenská galéria sa v rámci dlhodobých odborných úloh systematicky venuje výskumu výtvarných diel, ktoré sa nachádzajú vo verejnom priestore na území mesta Banská Bystrica. Výsledky výskumu pravidelne publikuje a formou odborných konzultácií poskytuje mnohým verejným inštitúciám, ale aj súkromným záujemcom. Tému výskumu približuje širokej verejnosti prostredníctvom webovej stránky www.vytvarnedielabb.sk a sprievodných umeleckých, vzdelávacích a popularizačných programov.

Aktuálne sprievodné podujatie k téme výtvarných diel vo verejnom priestore pripravila Stredoslovenská galéria spoločne s Rozhlasom a televíziou Slovenska – Štúdiom Banská Bystrica. Na podujatí bude verejnosti predstavený nový seriál krátkych dokumentárnych filmov RTVS – Monument(k)y. Seriál, ktorý mapuje výtvarné diela vo verejnom priestore na území celého Slovenska v širokých spoločenských kontextoch, bližšie predstaví jeho autor a dramaturg RTVS Jakub Julény.

V Stredoslovenskej galérii uvedieme v predpremiére dva filmy: Ihrisko Hexagon (réžia Jakub Julény)Pomník Odkrývanie (réžia Slavo Sochor). Galéria participovala pri príprave televízneho projektu odbornými konzultáciami umenovedkyne Zuzany L. Majlingovej. Projekcia filmov bude spojená s moderovanou diskusiou s tvorcami.

Oba filmy sa viažu k výtvarným dielam umiestneným v užšom centre Banskej Bystrice a počas komentovanej prehliadky ich priblížime verejnosti aj priamo v teréne. Stručné informácie o Ihrisku Hexagon a Pomníku Odkrývanie získate aj v súpise diel na webovej stránke (https://www.vytvarnedielabb.sk/dielo/71, https://www.vytvarnedielabb.sk/dielo/148).

 

Seriál Monument(k)y pozostáva z krátkych sedemminútových dokumentárnych filmov tematizujúcich rôzne podoby monumentálnej tvorby vo verejnom priestore. Okrem estetického hľadiska cyklus kladie dôraz aj na spoločenský význam artefaktov a dobový kontext vzniku diel. Dokumentárne filmy bude uvádzať Rozhlas a televízia Slovenska v televíznom vysielaní v priebehu roka 2024. Epizóda Pomník Odkrývanie o pomníku venovanom Jánovi Langošovi bude špeciálne odvysielaná aj 17. novembra 2023 po dokumentárnom portréte o tejto osobnosti s názvom Ján Langoš – strážca pamäti.

 

Vstupné: 2 €