Mo(nu)menty zdieľanej pamäti

Mo(nu)menty zdieľanej pamäti

 / 

8. 9. 2020 o 17:00

Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica

Predmetom prednášky Mo(nu)menty zdieľanej pamäti je predstavenie získaného archívneho a dokumentačného materiálu k expozícii Múzea Slovenského národného povstania z roku 1969, situovanej v novopostavenej architektúre Pamätníka Slovenského národného povstania, autorov Dušana Kuzmu a Jozefa Jankoviča v Banskej Bystrici.

Expozícia bola v mnohých oblastiach – múzejnej, umeleckej, technickej a spôsobom vyjadrovania i komunikácie s návštevníkom, ojedinelou výtvarne chápanou múzejnou expozíciou v stredoeurópskom priestore. Z rozhodnutia normalizačných komisií bola expozícia už koncom roka 1969 zmenená a umelecké stvárnenie len nedávno otvorenej expozície z múzea natrvalo odstránené.

Výskum a prednášku podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

Prednáša: Zuzana L. Majlingová