Na lavičke v parku

Na lavičke v parku

 /  Bethlenov dom

Zážitkový vzdelávací program pre školy a verejnosť

Pozývame Vás sa zahrať a spoznať umenie cez svoj vlastný zážitok a tvorenie!

Na výstave malieb a grafík sa zoznámime s rôznymi dielami, na ktorých spoznáme rozmanité témy, umelecké štýly a rôznorodé používanie farieb a tvarov.

Skúsime sa vcítiť do umelca, ktorý najradšej tvorí v prírode. Ako umelci budeme hľadať a všímať si v prírode detaily a porozprávame sa, čo všetko môže byť pre umelca dôležité a zaujímavé. Porozprávame sa aj o ročných obdobiach a prírodných javov. Vyskúšame si hry s prírodninami a cez ďalšie zábavné aktivity zaktivizujeme naše hmatové a sluchové bunky.

Spolu si tak prejdeme zaujímavú výstavu malieb a grafík Umenie Podkarpatskej Rusi – Československá stopa 1919 – 1938, ktorá mapuje umenie a kultúrne súvislosti medzivojnového obdobia 1. ČSR na území bývalej Podkarpatskej Rusi.

 

Praktické informácie:

Na program je potrebné sa vopred objednať e-mailom alebo telefonicky ([email protected], 048/470 16 24, 0917 294 527), absolvovať ho môžete aj mimo otváracích hodín Stredoslovenskej galérie.

Program je vhodný pre žiakov MŠ, 1. a 2. stupňa ZŠ, študentov SŠ, vieme ho časovo i tematicky prispôsobiť s prihliadnutím na špecifiká vekovej a cieľovej skupiny účastníkov. Program je vhodný aj pre verejnosť, pri minimálnom počte 10 účastníkov.

Trvanie aktivity: 45 – 90 min.

Optimálny počet: 10 – 30 návštevníkov (prípadne podľa dohody)

Miesto konania: Stredoslovenská galéria, Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica

Vstupné: 3,- eurá/žiak od 6 rokov, 1,- euro/žiak do 6 rokov, pedagogický dozor zdarma (skupinová zľava nad 10 osôb od 6 rokov: 2,60 eur/žiak)

Programu sa môžete zúčastniť počas trvania výstavy, už len do 11. júna 2023.

 

///

Foto (detail): Lukáš Rohárik

 

Výstava bola realizovaná s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.