NOVÉ KNIHY V GALERIJNEJ KNIŽNICI

NOVÉ KNIHY V GALERIJNEJ KNIŽNICI

 / 

Rok 2022 so sebou okrem iného priniesol aj nové hodnotné a zaujímavé knihy, ktoré mohla Stredoslovenská galéria zaobstarať do knižnice už tretí rok s podporou Fondu na podporu umenia.

Pribudlo nám takmer šesťdesiat titulov zo širokého spektra odbornej a populárno-náučnej literatúry z oblasti výtvarného umenia a vzdelávania umením pre deti a dospelých. Záujemcom sú k dispozícii prezenčne v spoločenskej novootvorenej knižnici galérie a onedlho už aj v samostatnej študovni.

Pre odborníkov ale aj všetkých záujemcov o výtvarné umenie sme získali knihy ako objemnú monografiu sochárskej tvorby výnimočnej sochárky Marie Bartuszovej, monografiu Mikuláša Galandu o jeho tvorbe v kresbe, zaujímavú knihu Stručný příběh žen v umění, či publikáciu Dějiny českých dějin umění 1945-1969 od významnej teoretičky Mileny Bartlovej alebo prehľad vizuálnej a tlačovej kultúry 19. storočia na našom území s názvom Před komiksem.

Nezabudli sme ani na deti, tie sa môžu učiť o umení prostredníctvom kníh ako D.E.S.I.G.N. (Domácí encyklopedie seriózních i groteskních návrhů), Ako rozumieť komiksu alebo Nedelní párty s Picassem.

Návštevníci si budú môcť v knižnici galérie prezenčne prelistovať viaceré monografie významných slovenských umelcov, bohatú ponuku kníh z dejín umenia ako aj teoretické texty o umení z rôznych hľadísk (svetové, slovenské a české výtvarné umenie). Čakajú ich tiež zaujímavé knižné tituly o architektúre, zberateľstve a výskume, ako aj o výstavnej praxi. Veľká časť publikácií je tematicky venovaná edukácii umením a najnovšej populárno-náučnej literatúre pre deti a dospelých.

Knižnica Stredoslovenskej galérie je jediná špecializovaná knižnica orientovaná na oblasť vizuálneho umenia na území Banskej Bystrice. Vlastní bohatú kolekciu monografií, katalógov, teoretickej literatúry a odborných periodických a neperiodických časopisov, slovenského a zahraničného umenia. Galerijná knižnica slúži na vedecko-výskumné účely a všetkým záujemcom o vizuálne umenie a oblasť vzdelávania umením. Literatúru poskytujeme prezenčne a za symbolický poplatok.

Ponuka všetkých knižných titulov Stredoslovenskej galérie je tiež dostupná cez online databázu knižnično-informačného systému DAWINCI na webstránke ssgbb.dawinci.sk, ktorého zavedenie v roku 2020 podporil Banskobystrický samosprávny kraj.

Ďakujeme tiež kníhkupectvu Artforum Banská Bystrica, ktoré nám väčšinu knižných titulov zabezpečilo. 

///

Príďte si k nám prelistovať napr. knihu o umení pre deti Otázky a odpovědi o umění (Více než 60 okének), Katie Daynes (vydavateľ: Svojtka&Co., 2018):

 

Spoločenskú knižnicu Stredoslovenskej galérie je možné navštíviť v utorok a stredu v časoch 14:00 – 16:00 hod. Mimo uvedených otváracích hodín poskytujeme možnosť individuálneho štúdia v knižnici po vzájomnej dohode na tel. č. 048/4701624 alebo e-mailom na [email protected].

Ročný registračný poplatok za prezenčné štúdium v knižnici Stredoslovenskej galérie: dospelí – 3, – €, študenti – 2, -€.

/

Nákup nových kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.