NOVÉ KNIHY V GALERIJNEJ KNIŽNICI

NOVÉ KNIHY V GALERIJNEJ KNIŽNICI

Verejnosť  / 

Rok 2022 so sebou okrem iného priniesol aj nové knihy, ktoré sme do našej knižnice mohli zaobstarať už tretí rok s podporou Fondu na podporu umenia. Pribudlo nám tak viac ako päťdesiat titulov zo širokého spektra literatúry: Pre odborníkov sme získali knihy ako Umění a revoluce. Pro Milenu Bartlovou od Johany Lomovej, katalóg Roman Ondák. Fail to Fall či knihu Třetí mysl od Jiřího Kovandu. Nezabudli sme ani na deti, tie sa môžu učiť o umení prostredníctvom kníh ako D.E.S.I.G.N., Ako rozumieť komiksu, alebo Nedelní párty s Picassem.

Ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju a tiež kníhkupectvu Artforum Banská Bystrica, ktoré nám všetky tieto tituly zabezpečilo.