NOVÉ KNIHY V GALERIJNEJ KNIŽNICI

NOVÉ KNIHY V GALERIJNEJ KNIŽNICI

Verejnosť  / 

Vďaka Fondu na podporu umenia sme tento rok už druhý krát rozšírili našu galerijnú knižnicu o 55  zaujímavých odborných knižných titulov a knižiek pre deti. Knihy nám budú nápomocné pri našej odbornej činnosti a budete si ich môcť prelistovať aj v galerijnej knižnici.  Ďakujeme kníhkupectvu Artforum Banská Bystrica, ktoré nám všetky tieto tituly zabezpečilo 💙 a Banskobystrický samosprávny kraju za nový knižnično-informačný systém DAWINCI, s ktorým môžeme od tohto roka pracovať! 

Monografie slov. umelcov prevažne zastúpených v zbierke SSG (výtv. umenie, fotografia, prelom 19. a 20. storočia – maľba a architektúra) – 7 kníh

Slovenské regionálne galérie: katalógy výstav a zbierkyzborník prednášok – 3 knihy

Úžitková grafika v slovenskom kontexte a teoretické texty o svet. dizajne – 3 knihy

Literatúra o umení / prehľady a teoretické texty prevažne zahraničných teoretikov – 6 kníh

Dejiny umenia:

– svetové výtv. umenie – 5 kníh

– české výtv. umenie – 4 knihy

– stredná Európa 19. storočia / výtv. umenie a hist. kontext – 3 knihy

– slovenské výtv. umenie – 3 knihy

Súčasné múzeá a galérie – 2 knihy

Architektúra (v slov., čes. a svet. kontexte) – 8 kníh

Umenie vo verejnom priestore (slov. a český kontext) – 2 knihy

Textilné remeslá – 1 kniha

Edukácia umením / Populárno-náučná literatúra: pre deti – 6 kníh, pre dospelých – 2 knihy