Performancia: Spolužitie v pohybe / Michael Luzsicza

Performancia: Spolužitie v pohybe / Michael Luzsicza

Verejnosť  /  Bethlenov dom
Názov performancie: Spolužitie v pohybe
Autor: Michael Luzsicza
Kurátorka: Mgr. Jana Babušiaková
Miesto: Stredoslovenská galéria, Bethlenov dom, Dolná 8
Trvanie performancie: 7.5.2024 (utorok) do 11.5.2024 (sobota)
Počas otváracích hodín galérie: 10:30 – 17:00 (UT-NE)
 
Priestory, ktoré nás obklopujú, sa odrážajú v nás samých a my naopak zase zanechávame stopy v nich – v súčasnosti nie len vo fyzickom svete ale čoraz viac aj v online priestore. Sociálne siete a chaty sú naším druhým domovom, do ktorého podobne ako do svojich bytov a domov nechávame nahliadnuť rôzne skupiny ľudí v rôznej miere intenzity. Performancia Michaela Luzsiczu „Spolužitie v pohybe“ je odrazom každodennosti reálneho života v súkromí našich domovov. Ak by sme sa odkázali na heslo „domov je tam, kde je srdce“ tak Michael tento domov v kontúrach po pamäti počas niekoľkých dní vybuduje v priestore predsiene Stredoslovenskej galérie. Pôjde pritom nielen o steny a izby, ale o to, čo domov robí domovom – vzťahy a okamihy blízkosti a intimity, zložené z drobných každodenných činností, ktoré nezriedka považujeme z nudné a nezaujímavé. Na ich záznam využije počas performancie rýchlu spontánnu kresbu v reálnom čase, pričom k nahliadnutiu do tohto procesu prizýva i publikum, ktoré skrze predsieň prirodzene prúdi do ostatných výstavných miestností. Osobné sa tak stáva verejným nielen fyzicky počas otváracích hodín galérie, ale aj naživo na sociálnych sieťach prostredníctvom livestreamu. Rôzna miera nahliadania do súkromia v priebehu celého procesu performancie tak existuje v rovine online i offline, pričom každá z týchto polôh má nielen rozličnú optiku, ale i možnosti interakcie i samotného zážitku.
 
Výstupom tejto performancie bude rovnomenná intermediálna výstava, ktorú otvoríme v sobotu 11. mája 2024 o 17:00.
 
Performancia bude dostupná cez Live stream platformy Facebook a Instagram cez účty @stredoslovenska.galeria @michaelluzsicza
 
Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.