Prednáška / B. Klímová

Prednáška / B. Klímová

 /  Bethlenov dom

Pozývame na umeleckú prednášku Barbory Klímovej Inšpiratívne rozdiely alebo Inšpiratívne rozdiely/spolupráce s Michalom Moravčíkom o jej spolupráci s Michalom Moravčíkom, dôležitým slovenským umelcom strednej generácie, a o metódach svojej tvorby.

Česká umelkyňa Barbora Klímová (1977) autorsky a experimentálne skúma rôzne aspekty lokálne vymedzenej kultúrnej histórie. Od roku 2011 vedie ateliér Environment na Fakulte výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brne. V rokoch 2012 – 2015 tu pedagogicky pôsobila spolu s Michalom Moravčíkom. Vo svojom autorskom výklade sa bude sústrediť predovšetkým na rôzne aspekty tejto spolupráce. Priblíži niektoré vtedy vzniknuté projekty. Zameria sa na inšpiratívne rozdiely ich prístupu k umeniu, ale tiež k pedagogickému procesu, ktorý sa dotkne aj všeobecnejším otázkam umeleckého školstva a umeleckej praxe.

Barbora Klímová študovala na Fakulte výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brne (1998–2004), zúčastnila sa postgraduálneho študijného programu na Hoger Insitute voor Schone Kunsten, Antwerp (2004–2006), doktorát získala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V centre jej pozornosti dlhodobo stojí obdobie 70. – 80. rokov v Československu, pričom sa jej práce sa pohybujú na hranici umenia a dokumentaristiky. V roku 2006 jej bola udelená Cena Jindřicha Chalupeckého, najvýznamnejšia česká cena pre mladých umlecov. Svoje aktivity priebežne predstavuje na rôznych miestach v Čechách i v zahraničí. V roku 2012 v spolupráci s Danielom Grúňom kurátorovala napr. výstavy Navzájem. Společenství 70. a 80. let (Dom umění města Brna, tranzitdisplay, Praha a Tranzit dielne, Bratislava). V roku 2013 publikovala knihu Navzájem. Umělci a společenství na Moravě 70.–80. let 20. století (tranzit.cz).

____

Názov prednášky: Inšpiratívne rozdiely alebo Inšpiratívne rozdiely/spolupráce s Michalom Moravčíkom (umelecká prednáška)
Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria
Prednášku povedie: Barbora Klímová
Miesto konania: Bethlenov dom (Kresliareň), Dolná 8, Banská Bystrica
Termín: 12. marec 2019 o 17.00 (utorok)

Vstup voľný.

Sprievodné podujatie k výstave UNITED WE STAND, Michal Moravčík.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie
je Banskobystrický samosprávny kraj.

Pozývame!