Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

 /  Pretórium

Pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva Vás spolu s Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica pozývame na odbornú prednášku, ktorá priblíži doteraz nepublikované výsledky pamiatkových výskumov realizované v závere roka 2022.

27. 9. / streda o 17:00
Pretórium, Námestie Štefana Moysesa 25

Objekt Pretória – bývalej radnice je evidovaný ako národná kultúrna pamiatka v Mestskej pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica. Pretórium je súčasťou Mestského hradného areálu Banskej Bystrice. Objekt vznikol v stredoveku a počas histórie bol viac-krát prestavaný, prispôsobený svojmu využitiu. Stredoslovenská galéria získala budovu v roku 1969 a v roku 1970 v jej priestoroch sprístupnila prvú medzinárodnú výstavu. Exteriér objektu prezentuje renesančnú fázu vývoja, interiér je funkcionalisticky prispôsobený pre potreby galérie. Novodobé dejiny objektu

Odborná prednáška priblíži doteraz nepublikované výsledky pamiatkových výskumov: architektonicko-historického (spracoval: Mgr. Michal Šimkovic) a archeologického (spracoval: JUDr. Mgr. Martin Kvietok), ktoré boli realizované v závere roka 2022. Výskumy revidujú staršie poznatky a poodhalia súvislosti spojené so vznikom objektu. Prezentované budú zistenia, vyhodnotenia a nálezy – doteraz dostupné aj v nálezových sondách objektu.

Vstupné: 2 €