Uvedenie publikácie Krajina Stredu / Ján Viazanička

Uvedenie publikácie Krajina Stredu / Ján Viazanička

 /  Bethlenov dom

Miesto konania: Knižnica pri SSG, Bethlenov dom, Dolná 8, B. Bystrica
Termín:  streda 17. mája 2023 o 17.00 hod.
Účinkujúci:  Ján Viazanička, Peter Liška, Milan Zvada, Miloslava Borošová Michalcová, Zuzana Drugová, Zuzana Leškanič Majlingová

Vstupné: 2 eurá

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici počas verejnej diskusie s tvorcami predstaví širšej verejnosti publikáciu Krajina Stredu / Ján Viazanička, ktorú vydala v grafickom spracovaní Petra Lišku s finančnou podporou Fondu na podporu umeniaBanskobystrického samosprávneho kraja. Koncepcia publikácie vychádza z tvorivého spracovania pôvodného výstavného a architektonického konceptu projektu Krajina Stredu / Ján Viazanička, ktorý v kurátorskej koncepcii Zuzany Leškanič Majlingovej odprezentoval výber z otvoreného cyklu dokumentárnych  fotografií Jána Viazaničku, mapujúcich vidiecky mikroregión Severného Podpoľania. 

Názov cyklu fotografií Krajina stredu je odvodený od vidieckej lokality na strednom Slovensku. Zachytáva mikroregión, kam patria obce Dúbravica, Poniky, Ponická Huta, Čerín, Čačín, Hrochoť, Horná a Dolná Mičiná a ďalšie stredoslovenské dediny. Lokalita je špecifická geograficky ako prírodná chránená oblasť Poľana, známa množstvom významných historických pamiatok sakrálnej a svetskej architektúry a bohatým folklórnym dedičstvom. Viazanička sa však nezameriava na miestopisné záznamy poznaného kultúrneho dedičstva, naopak, skúma región okom dokumentárneho fotografa, ktorého viac zaujíma súčasná vizuálna podoba lokality ako cenená kultúrna minulosť. Osobným spoznávaním prostredia a ľudí, ktorí v ňom žijú, a postupným zbieraním fotografických záberov zachytáva obraz aktuálnej živej a žitej reality slovenského vidieka.

Prezentované dokumentárne fotografie Jána Viazaničku sú v publikácii radené v tematických okruhoch: folklór – viera – príroda – krajina – práca – domov – voľby a komentované ironickými krížovkami Milana Zvadu, ktoré otvárajú osobitosť lokálnej témy do širšieho globálneho kontextu. Vtipom a konceptuálnym prístupom sa vyznačuje aj grafické spracovanie publikácie Petrom Liškom. Grafický dizajnér privádza čitateľa k jednoduchému no zásadnému performatívnemu gestu, zhmotňujúcemu zneisťujúcu otázku, ktorá prechádza naprieč publikačným formátom: „Vieme čo dnes vidiek a vidieckosť vlastne znamená?“ O kultúrnych špecifikách mikroregiónu Severného Podpoľania sa budeme na podujatí rozprávať aj s pamiatkarkou Miloslavou Borošovou Michalcovou a etnologičkou Zuzanou Drugovou, ktoré prispeli do publikácie textami. 

Verejné uvedenie publikácie je spojené s diskusiou s divákmi, ktorí môžu na podujatí získať hodnotné umelecké artefakty a suveníry. Formou losovania budú účastníci podujatia ocenení darčekmi, ktoré sa viažu k tvorbe Jána Viazaničku. Traja vylosovaní návštevníci môžu získať od Stredoslovenskej galérie a autora do daru:  1.Publikáciu Krajina Stredu / Ján Viazanička, 2. Autorskú risografiku z cyklu Krajina Stredu a 3. Ručne šitý a skladaný dizajnový zápisník z knižnej dielne Chytrô s motívom fotografie z cyklu Krajina Stredu. 

Publikácia predstavuje výber z fotografického cyklu Jána Viazaničku, ktorý bol odprezentovaný verejnosti  aj na rovnomennej výstave v Stredoslovenskej galérii. V roku 2022  bola autorka koncepcie Zuzana Leškanič Majlingová  ocenená  udelením  ceny Biela kocka za kurátorské spracovanie témy dokumentárnej fotografie mapujúcej vidiek a jeho kultúrnu identitu v súčasnosti. Odborná komisia ocenenia v roku 2022  tiež vysoko hodnotila nominovaného dizajnéra Petra Lišku za atraktívnu inštaláciu a architektúru výstavy. Autorom názvu Krajina Stredu je Andrej Poliak, ktorý bol iniciátorom vzniku fotografického cyklu a hostil Jána Viazaničku na umeleckých rezidenciách v kultúrnom centre Škôlka v Dúbravici, v regióne ktorý fotograf mapoval. Koncepcia výstavy bola voľne inšpirovaná vedeckou štúdiou – Vybrané koncepty výskumu súčasného vidieka: Inšpirácie a výzvy pre rurálnu antropológiu prof. PhDr. Alexandry Bitušíkovej PhD., za čo jej patrí naša vďaka a úcta. 

Ján Viazanička (1983, Banská Bystrica) je fotograf, pedagóg, kurátor a šéfredaktor časopisu o slovenskej fotografii www.dokumentmagazin.sk. Absolvoval Katedru fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2009). Získal ocenenie v rámci Slovak Press Photo (2016, 2018) a nomináciu súťaže Czech Press Photo (2016). V roku 2017 mu Stredoeurópsky dom fotografie v Bratislave udelil ocenenie Fotograf roka. Je spoluzakladateľom kultúrno – turistického centra HÁJOVŇA v Banskej Štiavnici.