Psychofilozofický zážitkový workshop

Psychofilozofický zážitkový workshop

 /  Bethlenov dom

Pozývame na psychofilozofický zážitkový workshop pre verejnosť s názvom Radikálna etika. Radikálna pohostinnosť., ktorý vo štvrtok 27. septembra 2018 od 16.30 povedie psychiater a umelec Ján Ballx.
Workshop je realizovaný v rámci cyklu HYDROZOA, Stála expozícia Stana Filka v Stredoslovenskej galérii.

iné je inde 
tu som ja 
ale tu je aj iné 

a ja nie je len tu 
ale aj inde 
ja je v Druhej/om 

Vzťahová perspektíva v psychoterapii hovorí o radikálnej etike. V architektúre sa hovorí o radikálnej pohostinnosti. Filozof Emmanuel Levinas hovorí o tom, že vo vzťahu je prvý ten druhý a vzťah je nekonečná zodpovednosť za druhého. V rámci ponúkaného workshopu budeme prakticky experimentovať s modelom S.O.S. (Self, Other, Situation), o ktorom hovorí Sally Denham-Vaughan a Marie-Anne Chidiac. 

Budeme skúmať to, čo ostáva rozumu vždy skryté; to, čo mystifikujú mystifikátori mystifikáciou. Kedysi sa to nazývalo aj morálkou. Útok na ideológie, ktorý bol vedený aj z morálnych pozícií, pretrhal tkanivo situovaných telesných vzťahov a etickej koemergencie. Radikálna pohostinnosť a etika nie je len terapiou, ale aj bolestivou traumatizáciou z bujne sa šíriacich technologických náhrad intimity. Ľudská blízkosť sa hádam dá esteticky opevňovať práve v umení… Workshop bude ďalej smerovať k témam Transcendencie, Mimozemského, Dobra a zla, Konečnosti a nekonečna. Počas troch hodín sa bude dať iba začať.

JÁN BALLX (1973) je psychiater a umelec. Lekársku fakultu vyštudoval v Brne. Ako psychiater pôsobil v Nitre, následne v Londýne a striedavo v Bratislave. V súčasnosti pôsobí vo vlastnej súkromnej praxi v Bratislave. Psychiatriu a psychoterapiu vyučuje aj medzinárodne ako supervízor. Dlhodobo pracoval vo výbore Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a bol prezidentom Slovenskej asociácie pre Gestalt terapiu. V 90tych rokoch spoluzakladal projekt Subterra v Nitre. Vystavoval na viacerých kolektívnych výstavách napr. v SNG v Bratislave (2010, 2013). V rokoch 2009-2012 bol členom umeleckej skupiny Debili. Samostatne vystavoval v bratislavskej AMT gallery (Dimensioni Nuova, 2013) a v galérii Hit (*hit, 2015), ako aj na psychiatrickej klinike v Nitre (10, 2016) a v Starom divadle v Nitre (exsubterra, 2017). Spolu s APART collective vydal publikáciu X (2017). V nedávnom období prednášal k výstave Ľudovíta Felda vo VSG v Košiciach (Cítenie nie je ako nič iné, 2017), v rámci projektu APPART colective vo Výskumnom ústave zváračskom v Bratislave (A U T O G E N, 2017) a v rámci diskusného projektu Otázky vôle v OSF v Bratislave (Koniec kreativity individuálneho, 2017). Venuje sa prevažne otázkam života, smrti, mysle a ducha, obzvlášť cez vzťahové a etické optiky.
Ján Ballx

Stredoslovenská galéria vlastní rozsiahlu zbierku diel archívnej a projektovej povahy Stana Filka, neoavantgardného umelca generácie 60. rokov. Nový formát Stálej expozície Stana Filka v Stredoslovenskej galérii s názvom HYDROZOA realizujú v kurátorskej koncepcii Miry Keratovej pozvaní autori v reakcii na Filkovu tvorbu, ktorú komponujú do novej inštalácie, prostredia, jednotlivého diela, resp. vytvárajú autonómne umelecké projekty. Program bol verejnosti sprístupnený úvodnou časťou v decembri 2017. Autorom prvej časti expozície s názvom HOB bol Ján Ballx, druhú aktuálnu časť Pavilón vytvorili umelci František Demeter a Tomáš Džadoň. 

Workshop je súčasťou festivalu Prvý človek bol umelec 3, ktorý od augusta do decembra 2018 ponúka rozmanitý sprievodný program vo všetkých budovách Stredoslovenskej galérie. Okrem výstav vizuálneho umenia pozývame návštevníkov na filmové premietania, autorské čítania, divadlo, či piknik, ďalej tematizované prednášky, rozmanité tvorivé dielne, komentované prehliadky a cvičenia v expozícii.

////
Názov podujatia: Psychofilozofický zážitkový workshop /Ján Ballx/
Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria 
Miesto: Bethlenov dom (foyer), Dolná 8, Banská Bystrica
Termín: 27. septembra 2018 o 16.30 – 19.30 hod. (štvrtok) 

Vstup voľný.
Účasť prosím nahláste vopred na [email protected].

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Pozývame!