Tvorivo so Špuntami_Najlepšia doplňovačka

Tvorivo so Špuntami_Najlepšia doplňovačka

 / 

Dnes si vyskúšame zábavnú a jednoduchú hru na skúmanie a porovnávanie tvarov rôznych kameňov a prírodných materiálov. Vďaka nenáročnej aktivite si deti precvičia novú slovnú zásobu a jemnú motoriku, porovnajú rôzne veľkosti a tvary a ocenia prírodu iným spôsobom.

MATERIÁL

 Budeme potrebovať:

– Väčší výkres alebo kartón

– Skalky a iné prírodné materiály

– Ceruzka

– Fixka

POSTUP:

Najprv si nazbierame alebo pripravíme už nazbierané rôzne prírodné materiály, ktoré bude možné si obkresliť na papier. Hodiť sa nám budú rôznorodé skalky rozdielnych veľkostí a tvarov, mušle, konáriky alebo šišky. 

Rozprestrieme si papier alebo kartón a do stredu položíme hŕbku našich prírodných materiálov. Začneme si ceruzkou obkreslovať kúsok po kúsku prírodniny, pričom s naším špuntom komentujeme ich vlastnosti: oblé, tvrdé, ťažké, ploské, rovné, úzke, … Poprípade môžeme  prírodniny obkresľovať spolu s deťmi. Nakreslené tvary si obkreslíme fixkou.

TIPY: Fixkou tiež môžeme na spodnú stranu prírodniny vyznačiť spodnú stranu a uľahčiť tak deťom hľadanie, ktoré ich čaká. Prírodniny vložené do tvarov si môžeme odfotiť, ak by bol záujem si overiť správnu formu:).

Teraz prichádza najzábavnejšia časť – hľadanie! Prírodniny si odložíme naspäť na kôpku (špuntíci môžu mať zatiaľ zatvorené oči) a skúšame dopĺňať materiály, tam kde patria. Deti sa hravým procesom naučia inak pozerať na jedinečné znaky, tvary a vlastnosti prírody.

Veselé tvorenie!