VILY V PREMENÁCH ČASU

VILY V PREMENÁCH ČASU

Verejnosť  /  Vila Dominika Skuteckého

Pozývame na PREDNÁŠKU
Zuzany Grúňovej zo Žilinskej univerzity
VILY V PREMENÁCH ČASU
19. 5. / štvrtok o 17:00, Vila Dominika Skuteckého, Horná 55

V prednáške sa spolu pozrieme na možné definície pojmu “vila”, na jej rôznorodé podoby v histórii. Ilustrujeme si viaceré príklady od obdobia historizmu cez art deco/secesiu až po 20. storočie na viacerých známych vilách na území Slovenska. Pozrieme sa tiež na to, ako vily tvoria urbánne prostredie mesta, ako sa v rôznych premenách sídiel mení ich okolie aj ich náplň – v pozitívnom i negatívnom zmysle.

Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD. študovala na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity, katedre Ochrany a tvorby v pamiatkovom prostredí. Po ukončení štúdii pracovala na Krajskom pamiatkovom úrade v Žiline. Od roku 2005 do súčasnosti pôsobí na  Žilinskej univerzite v Žiline, katedre pozemného staviteľstva a urbanizmu. V roku 2013 ukončila  externé doktorandské štúdium na Fakulte architektúry uvedenej vyššie. 
Ťažiskom jej záujmu je ochrana, obnova a prezentácia historickej architektúry a urbánnych štruktúr. Dlhodobo sa venuje aj spolupráci v rámci pamiatkových výskumov – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum a reštaurátorských výskumov a návrhov na reštaurovanie v pozícii špecialistu na historické konštrukcie, stavebno-historické analýzy a symptomatiku porúch. Venuje sa aplikovaným témam v oblasti geometrických analýz architektonických článkov a využitiu progresívnych metód výskumu a dokumentácie architektúry. 

 

Vstupné 2 eurá.

Študenti a učitelia umeleckých škôl VSTUP VOĽNÝ.

Srdečne pozývame!

Podujatie organizujeme v rámci festivalu Prvý človek bol umelec 6 s podtitulom ZÁHRADA, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.