Workshop Evy Hnatovej a Milana Hnata

Workshop Evy Hnatovej a Milana Hnata

 /  Bethlenov dom

Pozývame na workshop spojený s diskusiou, na ktorom Eva a Milan Hnatovci odprezentujú ich autorskú koncepciu k edukatívnej výstave Ako na umenie…

Autorská dvojica Eva Hnatová (1963) a Milan Hnat (1959) vo svojom výstavnom projekte zmapovala domáce umenie – obrazy, ktoré sú súčasťou obytného priestoru ich susedov. Samotnou prítomnosťou týchto „domácich“ obrazov v priestoroch galérie dochádza k akémusi symbolickému prepojeniu verejného a súkromného.

Predstavené autorské koncepcie jednotlivých umelcov alebo autorských dvojíc vystavujúcich na výstave Ako na umenie… spadajú do oblasti participatívneho umenia, keď sa návštevník z role diváka stáva účastníkom a priamym spolutvorcom. Diela, ktoré aktívne komunikujú formou priamej interakcie, majú snahu vedome a cielene odbúravať fyzickú a mentálnu bariéru vytvorenú medzi divákom ako percipientom a dielom ako umeleckým artefaktom so statusom „nedotknuteľné“. Tento prístup zanecháva vo vnímateľovi „zážitkovú stopu“, pričom je podstatný v procese od hry k vnímaniu, prijímaniu, a následne k pochopeniu formálnych a myšlienkových kvalít prezentovaných diel.

////
Názov podujatia: Workshop Evy Hnatovej a Milana Hnata
Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria
Miesto konania: Bethlenov dom (1. poschodie), Dolná 8, Banská Bystrica
Termín: 21. február 2019 o 17.00 (štvrtok)

Vstup voľný.

Pozývame!