Zábavné popoludnie vo vile Skuteckých

Zábavné popoludnie vo vile Skuteckých

 /  Vila Dominika Skuteckého

Čakajú Vás zaujímavé kartové hry “Ars et Labor”, v ktorých sa v priamom aj širšom spoločenskom a kultúrnom kontexte dozviete viac o živote a diele Dominika Skuteckého, oboznámite sa s dielami svetového maliarstva druhej polovice 19. storočia a začiatku 20. storočia, a získate aj náhľad vývoja módy od obdobia staroveku až po súčasnosť, ako aj kontext odievanie obdobia Skuteckého života.
Najmenší sa cez rozmanité hry zoznámia s povolaním maliara a dielami vystavenými vo vile Skuteckých. Čakajú ich aj rôznorodé zmyslové hry, kreslenie a sprievodca stálou expozíciou, s ktorým si prejdú diela Dominika Skuteckého a budú môcť dopĺňať rôzne úlohy.

Dátum: 27. 9. 2019 od 13.30 – do 16:00.
Vila Dominika Skuteckého, Horná 55, Banská Bystrica

Vstup na podujatie je voľný!

Pozývame!
Ste vítaní malí aj veľkí:)

Podujatie je realizované s finančnou podporou Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Central Slovakia.