Zájazd na výstavy Michala Moravčíka

Zájazd na výstavy Michala Moravčíka

 / 

ZÁJAZD na výstavy Michala Moravčíka
UNITED WE STAND, DIVIDED WE FALL
z Bratislavy do Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici
a Novej synagógy v Žiline

v sobotu 23. februára 2019

Pozývame na celodenný zájazd k výstavám Michala Moravčíka z Bratislavy do Banskej Bystrice a do Žiliny.

 

PROGRAM:

9:00 odchod z Bratislavy, Dom odborov Istropolis na Trnavskom mýte

12:00 príchod do Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici
– komentovaná prehliadka výstavou United We Stand s kurátorkou Mirou Keratovou (SSG, Pretórium, Nám. Š. Moysesa 25, B. Bystrica)
– obed
– tanečné predstavenie DIAMONDANCE (SSG, Bethlenov dom, Dolná 8, B. Bystrica)
16:00 odchod

18:00 príchod do Novej synagógy v Žiline (M. Hurbana 220/11, Žilina)
– komentovaná prehliadka výstavou Divided We Fall s Mirou Keratovou
– performance Martina Zeta a Martina Piačeka
– bábkové predstavenie Prestupovanie/čakanie strednej nižšej triedy (Patrónka, alkoholosubsonické signály miesta)
 – občerstvenie, voľná diskusia
21:30 odchod do Bratislavy

Počet miest v autobuse je limitovaný.
Na zájazd sa môžete prihlásiť do 10. februára 2019 zaslaním mailu na adresu: [email protected]
Súčasťou záväznej prihlášky je aj úhrada príspevku na cestovné vo výške 15,- Eur. Po prihlásení Vám zašleme informácie o platbe.

Vstup na program v B. Bystrici a v Žiline je pre záujemcov voľný, prihlásenie nie je potrebné.

 

Program v Banskej Bystrici

 

DIAMONDANCE 

Grafická partitúra: Milan Adamčiak

Inscenačný koncept: Petra Fornayová

Scénografia – návrh a výroba scény podľa grafickej partitúry: Michal Moravčík

Účinkujúci –tanec: Petra Fornayová, Silvia Sviteková

Účinkujúci – hudba: Fero Király, Ivan Šiller, Peter Machajdík, Ambróz Šulej

Premiéra: 15.11.2009, A4 – Nultý priestor, Bratislava

Reprízy: festival Intermedia, Nu Dance Fest, divadlo Ponec, Praha (ako Diamondance Reloaded)

Predstavenie vzniklo podľa rovnomenného obrazového konceptu jedného z najvýznamnejších česko-slovenských konceptualistov Milana Adamčiaka, ktorý posúva de facto začiatok existencie česko-slovenského súčasného tanca na rok 1967. V diele sú rovnocenne zastúpené viaceré umelecké žánre. Základným východiskovým bodom bola grafická partitúra Milana Adamčiaka Diamondance. Na javisku sa materializuje vo forme veľkoplošného koberca Michala Moravčíka, ktorý je doslova aj prenesene podkladom pre tanec a hudbu – je súborom pravidiel a odporúčaní. Čísla a obrazce konceptu sú interpretované vzájomnými reakciami tanečníkov a hudobníkov, fyzickými obrazmi, situáciami, hudobnou kompozíciou.

Milan Adamčiak, konceptuálny umelec, vizuálny básnik, muzikológ, hudobník, experimentátor a priekopník intermediálneho umenia na Slovensku sa narodil v roku 1946, zomrel 16.1.2017. Ako jeden z prvých na Slovensku sa od 60. rokov minulého storočia venoval výskumu intermediálnych presahov, vzťahov hudby a výtvarného umenia. Experimentoval s poéziou, tvoril nekonvenčené partitúry ako výtvarné diela. V roku 1990 spolu s Petrom Machajdíkom a Michalom Murinom založili Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu – SNEH. Organizoval Festival intermediálnej tvorby – FIT v Bratislave (1991, 1992), výstavu Interrooms pri príležitosti konferencie Východ – Západ v Bardejovských kúpeľoch a bol viceprezidentom Európskeho kultúrneho klubu na Slovensku (1991 – 1992). Jeho tvorbu reprezentujú tri rovnocenné a často navzájom sa prelínajúce roviny – experimentálna poézia, grafické partitúry a hudobné projekty s presahom k akčným prejavom umenia a k zvukovému objektu. Sám hovoril, že ho zaujímalo „vedieť mnoho o niečom aj niečo o mnohom“. Svoj autentický inter- a transdisciplinárny program postavil na prieniku vedy, hudby, poézie a vizuálneho umenia. Vymyslel a realizoval množstvo originálnych hudobných nástrojov, zvukových objektov a akustických prostredí. Grafické partitúry, ktoré koncipoval v prepracovanej typológii, sú konceptuálnymi umeleckými dielami, ale sú aj nekonvenčnými skladbami, často interpretovanými domácimi aj zahraničnými hudobníkmi.

Petra Fornayová sa venuje najmä autorskej tvorbe a prepájaniu rôznych javiskových žánrov. Vytvorila viaceré autorské divadelno-tanečné predstavenia (Hlbinné porušenie epidermy, Všetko čo mám rada, Objekty výskumu, Opernball, Koniec Koniec a i.), spolupracovala s mnohými choreografmi a režisérmi,(Šimko, Fulkerson, Heggen, Hawkins, Langer-Philippsen, Lelková, Balek a i.), tiež s poprednými slovenskými hudobníkmi (Cluster ensemble, Machajdík, Piaček, Lenko, Adamčiak a i.), spolupodieľala sa na mnohých projektoch doma i v zahraničí. Jej autorské predstavenia boli uvedené na rôznych festivaloch (Divadelná Nitra, Jamais Vu! Paríž, Tanec Praha, MediaWave Györ, ConfiDance Siena, Ars Cameralis Katowice, HybajHo! Praha, Korespondance Žďár nad Sázavou a i.). Spoluzakladala divadlo A4, založila a vedie festival súčasného tanca Nu Dance Fest, je členkou redakčnej rady časopisu pre súčasné umenie VLNA, vedie workshopy súčasného tanca. V roku 2018 bolo predstavenie Dance with Changing Parts, vytvorené v spolupráci s Clustre ensemble, nominované na Cenu Nadácie Tatrabanky za umenie, predstavenie Hra na budúcnosť bolo uvedené v desiatke najlepších slovenských inscenácií na festivale Nová Dráma 2018. Za rolu vo filme Juraja Lehotského Nina bola nominovaná na cenu Slnko v sieti 2018. 

www.petra-fornayova.sk

Predstavenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Program v Žiline

Martin Piaček, Martin Zet:
Reminiscencie na Plzeňskou jídelnu, Galériu v polosuteréne a iné
Krátka interaktívna alegorická performance na pamiatku nedokončených spoluprác s Michalom Moravčíkom.

Smích spolupráce 
Socha pro město
dekulturní Evropy
nápad za nápadem
revitalizace fontány
dešťovou vodou z jídelny
z továrny
quasi hold Škodovi
marihuanové políčko v proluce
do řeky sypaná časomíra
reflexní evangelické lavice
obrazce seté plevelem
zútulnění koncertního nesálu pod mostem
dlouhý stůl pro bezdomovce
úředníci tak dlouho říkají ne, až i my řekneme ne
(Básnička pro Michala, Martin Zet 16. 1. 2019)

Tomáš Džadoň & Michal Moravčík:
Prestupovanie/čakanie strednej nižšej triedy. Patrónka, alkoholosubsonické signály miesta 
(divadelné predstavenie, v jednaní)
Michal Moravčík a Tomáš Džadoň v spoločnom výskume analyzovali funkciu a význam autobusovej zastávky na Patrónke v Bratislave, ktorú charakterizuje výnimočná neskorá modernistická architektúra. Cesta, na ktorej sa Patrónka nachádza, je významným dopravným koridorom a frekventovaným uzlovým sociálnym bodom, kde ľudia prestupujú z jedného spoja na iný. Dnes je tu špecifická sociálna situácia, koncentrácia chudobných ľudí, dočasnej architektúry lacných bufetov, ktoré dodávajú idealistickej aerodynamickej architektúre horký, opustený výraz. Dvojica Džadoň & Moravčík, ktorá sa pôvodne od začiatku výskumu zaoberala Patrónkou, postupne zistila, že inžinier Rymarenko, projektant Patrónky, je i nadšený bábkoherec, iniciátor fungovania bábkového divadla v Bratislave. Tento fakt vzali do úvahy a dvojica umelcov začala nahliadať na zástavku na Patrónke ako na scénu pre bábkové divadlo a na cestujúcich ako na marionety. Hra, ktorú podľa scenára Tomáša Džadoňa a Michala Moravčíka, naštudovalo Tradičné rodinné bábkové divadlo Iryson rodiny Rymarenkovcov bude v Žiline (ak sa to podarí) uvedená prvýkrát od premiéry v roku 2015.

____

Názov podujatia: ZÁJAZD na výstavy Michala Moravčíka UNITED WE STAND, DIVIDED WE FALL 
z Bratislavy do Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici a Novej synagógy v Žiline
Usporiadatelia: Nová synagóga v Žiline, Stredoslovenská galéria
Miesto konania: Nová synagóga Žilina, M. Hurbana 220/11, Žilina; Stredoslovenská galéria, Pretórium, Nám. Š. Moysesa 25 a Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica
Termín: 23. februára 2019 (sobota)

 

Výstavy Michala Moravčíka / Kurátorka: Mira Keratová

UNITED WE STAND, Michal Moravčík
15. decembra 2018 – 31. marca 2019
Stredoslovenská galéria, Pretórium, Nám. Š. Moysesa 25, Banská Bystrica

DIVIDED WE FALL, Michal Moravčík
22. decembra 2018 – 10. marca 2019
Nová synagóga Žilina, M. Hurbana 220/11, Žilina