Vyhlásenie o prístupnosti

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho
webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách
vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok
podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www. ssgbb.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

  1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

    • súbory vo formáte PDF nespĺňajú kritériá 1.1.1, 1.3.1, 2.4.2, 2.4.5 a 3.1.1
    • Pre video záznam neexistuje alternatívna informácia alebo zvuková stopa, ktorá obsahuje ekvivalentné informácie. [Kritérium úspešnosti 1.2.1 Samostatný zvukový a samostatný video záznam, 1.2.2 Titulky (nahraté vopred), 1.2.3 Audiokomentár alebo alternatívne médium (nahratý vopred)],
    • Vytvára sa obsah, ktorý nie je možné prezentovať rôznymi spôsobmi bez straty informácií alebo štruktúry [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy, 1.3.2 Zmysluplné poradie, 1.3.3 Charakteristiky na základe zmyslového vnemu a 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu],
    • Niektorý text v inom jazyku, ako je samotná stránka, nemá definovaný zodpovedajúci jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 11.2.2022.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ)
2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 14.9.2022.