All Inclusive

Výstava šiestich súčasných španielskych fotografov je cieleným experimentom, vyjadrujúcim ich záujem o súčasnú tematiku z prostredia, z ktorého vychádzajú. Nie sú typickými dokumentárnymi fotografmi – poznajú možnosti a limitácie dokumentu, pracujú s konceptom a príbehmi, ako i sociálnymi aspektmi. Nie sú to humanistickí reformátori sveta, ani poľovníci obrazových senzácií. Fotografie sú prezentované v širšom kontexte […]
2. apríla 2009 – 3. mája 2009
Autor Kurátor
Moritz NEUMÜLLER / Iňaki DOMINGO

Výstava šiestich súčasných španielskych fotografov je cieleným experimentom, vyjadrujúcim ich záujem o súčasnú tematiku z prostredia, z ktorého vychádzajú. Nie sú typickými dokumentárnymi fotografmi – poznajú možnosti a limitácie dokumentu, pracujú s konceptom a príbehmi, ako i sociálnymi aspektmi. Nie sú to humanistickí reformátori sveta, ani poľovníci obrazových senzácií. Fotografie sú prezentované v širšom kontexte ich bežného života, výstava je realizovaná formou samostatných obrazov, fotografických príbehov a inštalácií, ako aj intermediálnych prezentácií.

Fotografie MARTY SOUL (Madrid, 1973) pod názvom CHANCE OF LOVE / NÁDEJ LÁSKY  vznikli náhodne: predmetom sú ženy – manželky Španielov, pochádzajúce prevažne z východnej Európy. Formou reklamných portrétov 50. a 60.rokov autorka zobrazuje „nové španielske ženy“, ktoré vpadli do úplne nového kultúrneho prostredia. Súčasťou  portrétov sú videá pod názvom „Princezné“ (zachytáva dialógy s ich mužmi) a „Kráľovné“ (záznam z návštev žien v ich materinských krajinách).

IÑAKI DOMINGO (Madrid, 1978) je autorom novej generácii fotografov, ktorí prirodzene kombinujú prácu vo fotopriemysle  s umeleckými aktivitami. Spolu s Martou Soul patrí k fotografickej skupine NoPhoto. Pracuje s antikrásou, súčasnou punkovou kultúrou, jeho diela sú násilné a priame. Vo fotografickom cykle EL OJO EN LA LLAGA  napáda umelo vytvorený koncept krásy v konzumnej spoločnosti. “Objekty” na zobrazenie nachádza medzi spodinou  spoločnosti a sníma ich v stave rozkladu a degenerácie.

DAVID JIMÉNEZ (Sevilla, 1970) sa vo fotografickom cykle ESTOS Y OTROS LUGARES / TIETO A INÉ MIESTA  predstavuje ako majster farebnosti formou záberov z nepredvídateľného Polaroidového fotoaparátu. Sústredí sa na obyčajné objekty, ktoré na fotografii nadobúdajú mágiu, nepodliehajúcu skaze. Je to osobná romatická vízia krajiny a miest, ktoré sú známe len autorovi. Snové obrazy reflektujú autorov vnútorný svet.

JOSÉ GUERRERO (Granada, 1979) v sérii ORBIGO nás prenáša na hranice mesta a tradičnej dokumentárnej fotografie. Poukazuje na vzájomný vplyv mesta a vidieka:  rast predmestí, nákupných centier a priemyselných areálov, ktoré postupne nahlodávajú vidiecku krajinu. Nekonečné scenérie a fotografické záznamy „pred“ a „po“ konštrukciách, nostalgický pohľad na staré objekty, ktoré budú čoskoro nahradené domami.

Vo fotografickom cykle EL VALOR DEL SUELO / CENA ZEME interpretuje fotograf a zároveň architekt JORGE YEREGUI (Santander, 1975) nový model mesta a urbanizmu, ktorý zmenil celé španielske pobrežie. Od Barcelony po Gibraltár je súvislý pás zábavných a nákupných parkov, ako aj rezidenčných miest. Fotografie sú kritickou štúdiou o rýchlo budovaných sídliskách, ktoré zachytávajú aj rodinné portréty majiteľov domov. V triptychoch poukazuje na rastúci biznis v oblasti realít. Autor volil formu výstupných fotografií, pripomínajúcu veľké reklamné bilboardy.

RICARDO CASES (Orihuela, 1971) vo svojich fotografiách TUNEROS zobrazuje život mladej autičkárskej generácie, nazývanej “tuneros”. Typickým autičkárskym “tunerom” je mladý muž vo veku 20 až 30 rokov, žijúci na dedine alebo na mestskom predmestí a sociálne prináleží do robotníckej triedy, zarábajúc viac, ako ktorýkoľvek absolvent vysokej školy. “Tunerovia” sú synmi predmestia, nákupných centier a sveta, nepredstaviteľného bez internetu a mobilov. Autor inscenuje zábery – pred kamerou pózuje mladý muž podľa vlastného uváženia, jeho auto, priateľka, prípadne účes.
 
Výstava je uvádzaná v spolupráci s Domom Fotografie v Liptovskom Mikuláši