AMFITEÁTER A SLOVENKA / vízie: ako by to mohlo/malo byť…

Už návštevníci a návštevníčky februárového Týždňa urbanizmu mohli vidieť, ako si študenti a študentky Fakulty architektúry zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave poradili s vizuálnym a praktickým riešením dvoch veľkých banskobystrických areálov. Teraz sa vrátia na miesto činu, aby predstavili svoje vízie v podobe kompletných semestrálnych prác. Na podujatí Týždeň urbanizmu, ktoré koncom februára pripravilo občianske združenie za! amfiteáter,sa zúčastnilo […]
6. júna 2014 – 13. júna 2014
Autor


návštevníci a návštevníčky februárového Týždňa
urbanizmu

mohli vidieť, ako si študenti a študentky Fakulty
architektúry zo Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave poradili
s vizuálnym a
praktickým riešením dvoch veľkých banskobystrických
areálov. Teraz sa vrátia na miesto činu,
aby predstavili
svoje vízie v podobe kompletných semestrálnych prác.

Na
podujatí Týždeň
urbanizmu
,
ktoré koncom februára pripravilo občianske združenie za!
amfiteáter
,sa
zúčastnilo 16 študentov a študentiek Fakulty architektúry
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. „Úvodným
5-dňovým intenzívnym workshopom sme im chceli poskytnúť čo
najviac informácii o meste a jeho problémoch,“ vracia
sa k podujatiu Martin Fabian, jeden z organizátorov a dopĺňa:
„Spojením
akademickej pôdy a reálnych problémov miest vzniká výborná
synergia pre ich svieže riešenie.“

Podľa
Fabiana sú študenti a študentky, ktorí sa zúčastnili
workshopu, v určitom zmysle slova zvýhodnení oproti ostatným,
čo si túto ateliérovú tému vybrali tiež, pretože málokedy
dostanú v bežných školských podmienkach taký ucelený
priestor pre konfrontáciu s prostredím a jeho okolím.
Vernisáž prác, ktoré už teraz poznajú svoju definitívnu
podobu, sa uskutoční v piatok 6. júna, o 16:00 hod.
v Stredoslovenskej galérii na Dolnej ulici. Tam práce zostanú
pre verejnosť vystavené až do 13. júna.

V nadväznosti
na piatkovú vernisáž občianske združenie za! amfiteáter
pripravuje na sobotu 7. júna (10:00 hod.) prvú verejnú celodennú
brigádu na banskobystrickom amfiteátri. Momentálne tam prebiehajú
počiatočné povrchové úpravy a podľa posledných informácií sa
tam už koncom júla uskutoční prvé podujatie. Na sobotnú brigádu
pozýva aj zakladateľ iniciatívy za revitalizáciu
banskobystrického amfiteátra, Juraj Havlík: „Všetkých
a všetky, čo radi pomôžu, radi v sobotu uvidíme. Veľmi
pomôže, ak si každý donesie hrable a motyku.“

Po
podpísaní predbežnej zmluvy má už v priebehu tohto týždňa
dôjsť k podpísaniu 30-ročnej nájomnej zmluvy, na ktorej sa mesto
Banská Bystrica s firmou KOLOTOČE s.r.o. dohodovalo už
od
februára, kedy bol tento subjekt schválený Mestským
zastupiteľstvom ako víťaz verejnej obchodnej súťaže. Budúcnosť
amfiteátra sa tým pádom stáva rok po avizovanom odpredaji oveľa
jasnejšia a aj svetlejšia.

Slavo
Sochor