ART IS HERE, Bílé listy (1968) – Biely priestor (1974)

Pozývame na vernisáž 11. 5. 2023 o 17:00 hod.
12. mája 2023 – 20. augusta 2023
Vernisáž výstavy 11. 5. 2023 o 17:00
Autor Kurátor
Jana Písaříková, Ondřej Chrobák

Brno, moravská metropola, sa na prelome šesťdesiatych rokov stalo jedným z dôležitých ohnísk európskeho neoavantgardného umenia. A to nielen prostredníctvom umeleckej produkcie domácich autorov, ale rovnako prostredníctvom ich intenzívneho zosieťovania s podobne orientovanými osobnosťami naprieč piatimi kontinentmi. Centrálne miesto na brnianskej neoavantgardnej scéne obsadil Jiří Valoch, ktorý okrem svojej umeleckej tvorby na poli konkrétnej a vizuálnej poézie sprostredkovával svojmu okoliu aktuálne informácie o nových umeleckých teóriách i praxi. Okolo neho sa vytvorilo otvorené umelecké spoločenstvo, ktoré bolo fascinované aktuálnymi formami umenia. Okrem o generáciu staršej Gerty Pospíšilovej a Dalibora Chatrného sem patril Valochov generačný spolupútnik Jiří Hynek Kocman alebo fotografi Marie Kratochvílová a Dušan Klimeš. Do viacerých umeleckých aktivít sa však často zapájali tiež mnohí členovia spolku Mladí přátelé výtvarného umění, ktorý združoval „laických“ záujemcov o umenie pri brnianskom Dome umenia.

Aktuálny výstavný projekt mapuje brniansku neoavantgardnú scénu v kľúčovom období vymedzenom rokmi 1968 – 1974. Symbolicky výstavu otvára zbierka konkrétnej poézie Jiřího Valocha Biele listy a uzatvára pripomienka projektu Stana Filka, Miloša Lakyho a Jána Zavarského Biely priestor v bielom priestore, ktorý mal vďaka Jiřímu Valochovi a odvahe Gerty Pospíšilovej výstavnú premiéru v Brne. Biela monochrómia bola nielen výrazom novej umeleckej senzitivity, ale odkazovala priamo k tradícii klasickej avantgardy. Ďalšie výstavné sekcie predstavujú charakteristické prekračovanie hraníc jednotlivých umeleckých žánrov, dematerializáciu umeleckého diela, či ide o vizuálne partitúry, akcie v prírode alebo koncepty a mail-artové projekty. Výstava zároveň pripomenie intenzívne kontakty medzi brnianskou a slovenskou neoavantgardnou scénou.

Základným fondom, vďaka ktorému je výstava realizovaná, je umelecký archív a zbierka Jiřího Valocha, ktorá je na základe autorovho veľkorysého daru od roku 2015 súčasťou zbierky Moravskej galérie v Brne. Výstava tiež čerpá zo zbierky Stredoslovenskej galérie a osobných umeleckých archívov J. H. Kocmana, Dalibora Chatrného, Marie Kratochvílovej, Otisa Lauberta, Rudolfa Sikoru a z ďalších verejných i súkromných zbierok a archívov.

Popiska k obrázku: Stano Filko, Miloš Laky, Ján Zavarský – Pohľad do inštalácie Biely priestor v bielom priestore, Dům umění města Brna, 1974. Zbierka SSG Banská Bystrica

 

////////////

 

Názov výstavy: ART IS HERE, Bílé listy (1968) – Biely priestor (1974)

Kurátori výstavy: Ondřej Chrobák, Jana Pisaříková

Odborná spolupráca: Mira Keratová

Autori/autorky: Jiří Valoch, Dalibor Chatrný, J.H.Kocman, Alois Piňos, Milan Adamčiak, Dezider Tóth, Marie Kratochvílová, Gerta Pospíšilová, Dušan Klimeš, Karel Adamus, Ivan Chatrný, Milan Grygar, Karel Nepraš, Ladislav Novák, Petr Štembera, Jan Steklík, Jan Wojnar, Stano Filko, Miloš Laky, Ján Zavarský, Peter Bartoš, Otis Laubert, Rudolf Sikora, László Beke, a členovia/members of MPVU

Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria v spolupráci s Moravskou galériou v Brne

Miesto konania: Pretórium, Námestie Štefana Moysesa 25, Banská Bystrica

Trvanie: 12. máj – 20. august 2023

Vernisáž: 11. máj 2023 o 17.00 hod. (štvrtok)

 

Tešíme sa na Vás!

 

 
 
Výstava vznikla v spolupráci s Moravskou galériou v Brne.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

Foto: Ján Kekeli